Respondeo, z.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny

Pomoc obětem a svědkům domácího násilí

Intervenční centrum Respondeo pomáhá všem, pro které domov přestal být bezpečným místem. Pracujeme s osobami staršími 6 let, které jsou ohrožené násilným chováním ze strany svých blízkých nebo ze strany těch, kdo s nimi žijí ve společném obydlí.

Pomáhejte společně s námi obětem a svědkům domácího násilí

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Domácí násilí patří k nehorším formám útisku vůbec, protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává se za zavřenými dveřmi, takže ani nejbližší okolí nemusí nic tušit. Domov, který by měl být pro každého útočištěm a bezpečným prostorem, se promění v místo plné strachu, bolesti a smutku. Agresorem bývá právě ta nejbližší osoba jako partner, rodič, syn, dcera, vnouče nebo spolubydlící. 

S oběťmi takovéto formy násilí pracuje Intervenční centrum Respondeo, kde však o pomoc mohou požádat nejen oběti, ale i svědkové domácího násilí. Devadesát procent klientek Intervenčního centra organizace Respondeo, jenž pomáhá v celé východní polovině středních Čech, jsou ženy. Pokud jsou oběťmi muži, obvykle se jedná o seniory – Respondeo neřeší jen případy partnerského násilí, ale i mezigeneračního, kdy oběťmi bývají staří rodiče nebo prarodiče. 

Sociální pracovníci klientům nabízejí bezpečný prostor, sestaví s nimi bezpečnostní plán, podpoří je v sepsání dokumentů či v jednání s úřady, zajistí bezplatné právní poradenství a poskytnou bezplatnou psychoterapii, aby oběti mohly své negativní zkušenosti zpracovat. Oběti podpoří i v dalším životě a zprostředkují jim návazné služby jako azylové bydlení a podobně. 

Děkujeme, že nejste lhostejní a pomáháte s námi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Dar jménem absolventa studia na EDU Effective Business School

Ing. Miroslav Kostelník, Mba