Otevřená společnost, o.p.s.


Osvěta a poskytování informací Lidská práva

Otevřená společnost, o.p.s.

Již od roku 1999 usilujeme o to, abychom žili v dobře fungujícím státě, který dává všem lidem stejné příležitosti. Poukazujeme na problémy, které ostatní nevidí, a přicházíme s inspirativním řešením. Naše projekty se zaměřují na svobodný přístup občanů k informacím, transparentní správu věcí veřejných, podporu právního státu a prosazování rovných příležitostí pro všechny se zvláštním zřetelem na rovnost žen a mužů, zejména v jejich odměňování, zastoupení a prosazování politik, které rovnosti napomáhají. Specifické projekty věnujeme i postavení Romů v České společnosti.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Moc jste mi pomohli děkuji za odpověď. Vážím si Vaší práce, která pomáhá nám obyčejným lidem. Díky, díky, díky. Pospíšilová V.

Věra Pospíšilová
500 Kč