Charita Česká republika


Humanitární pomoc

Dobročinní

Již sto let pomáháme lidem tam, kde nás potřebují. Doma i v zahraničí. Díky pravidelné podpoře dobročinných lidí dokážeme dělat dobré věci ve správný čas na správném místě. Staňte se jedním z Dobročinných – a vaše příspěvky se promění v okamžitou humanitární pomoc, dlouhodobé vzdělávání či zdravotní péči. Krédo společenství Dobročinných „Dobře darovat, dobře pomáhat“ představuje jak důvěru v naše poslání a práci, tak jistotu správného využití daru. Lidé v nouzi pro nás totiž byli, jsou a budou vždy na prvním místě, takže si můžete být jisti, že váš dar pomůže opravdu dobře.

Dobročinní

Dobře darovat, dobře pomáhat.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Díky vaší podpoře můžeme pomáhat v České republice, ale i v jiných částech světa, které se potýkají s humanitární krizí. Díky společenství Dobročinných dokážeme lépe:

Dobročinným se může stát každý, kdo se rozhodne pravidelně podpořit naši práci minimálně 200 Kč měsíčně prostřednictvím Darujme.cz nebo přímo na účet 88444422/0800, VS 500 (v tomto případě bychom Vás poprosili o vyplnění přihlášky na našem webu, abychom mohli Vaše platby spárovat a na konci roku Vám zaslat potvrzení o daru pro daňové účely).
Pokud se rozhodnete přidat k Dobročinným, rádi bychom s Vámi navázali kontakt. Velmi nás zajímají důvody, proč jste se rozhodli do klubu vstoupit, stejně jako jakékoli náměty na zlepšení fungování klubu. Kontaktujte nás na e-mailové adrese dobrocinni@charita.cz. Děkujeme.

Členům společenství Dobročinných rádi buď na vyžádání během roku nebo automaticky na konci roku vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Z Klubu přátel Caritas se stává společenství Dobročinní


Klub přátel Caritas, tedy společenství nejvěrnějších podporovatelů Charity Česká republika, bude své základní krédo rozvíjet pod novým názvem – Dobročinní. Chceme tím vyjádřit, že díky stále se rozšiřujícímu okruhu členů se mohou dít – a také se dějí – dobré věci. Krédo Dobře darovat, dobře pomáhat vyjadřuje důvěru v charitní práci i jistotu efektivního využití každého daru. Díky těmto příspěvkům můžeme nejen okamžitě reagovat při nenadálých katastrofách a událostech, ale pravidelné příspěvky dárců umožňují dlouhodobý rozvoj mnoha charitních projektů.

Bonusem pro členy klubu je přednostní informování o naší práci, ale také zprávy o tom, co zamýšlíme a kam chceme napřít své síly.

„Právě díky prostředkům darovaným Dobročinnými jsme schopni pohotově podat pomocnou ruku, když se neštěstí přižene doslova jako velká voda a není čas čekat na vyhlášení veřejné sbírky pro daný účel – jako při letošních bleskových záplavách na několika místech republiky,“ říká Milan Vlasák, fundraiser Charity Česká republika. „A můžeme okamžitě reagovat, když se lidem ve zlomku vteřiny obrátí život vzhůru nohama – jako obyvatelům Bejrútu po nedávné explozi.“

Pravidelná podpora od dárců nám umožňuje průběžně zkvalitňovat péči pro seniory a nemocné, kteří každý den spoléhají právě na tu svoji „paní od Charity“. Za zachování domácí pečovatelské a zdravotní péče bojujeme právě teď, uprostřed druhé vlny epidemie covid-19, ze všech sil. Také úspěch dlouhodobých projektů závisí na pravidelné finanční podpoře, protože například dobrá úroda na políčkách v Zambii se nevypěstuje jen tak a ze dne na den.

Zajímáte nás! V těchto dnech se ptáme našich dárců, co si o nás myslí a co by potřebovali. Tak se nelekněte, kdyby vám zazvonil mobil a naše stážistka Anička by s vámi chtěla mluvit, aby vám poděkovala a zeptala se na pár věcí, které nám pomohou být pro vás čitelnější a dostupnější. 
Je něco, co byste nám chtěli říct? Těšíme se na všechny komentáře.

PS: Anička vzkazuje, že Charita má mezi dárci samé sympatické lidi, s kterými je radost si povídat. A děkuje za čas, který jste jí věnovali. 

Založení projektu