DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - projekt PODPORUJ MĚ

Cílem projektu „Podporuj mě…” je naspořit dětem z dětských domovů z celé České republiky určitou částku, kterou budou mít k dispozici až po opuštění dětského domova a která jim pomůže překlenout tuto nesnadnou etapu jejich života. Naspořené peníze budou účelně využity například na úhradu prvních nájmů, dovybavení bytu apod.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

„Peníze nejsou všechno, ale bez peněz je všechno na nic...”

Cílem projektu „Podporuj mě…” je naspořit dítěti formou měsíčních příspěvků určitou částku, která mu bude k dispozici až po opuštění dětského domova a pomůže mu překlenout tuto nesnadnou etapu jeho života.
Projekt je zaměřen zejména na děti staršího školního věku a mládež žijící v dětských domovech na území České republiky.
Jedná se o obdobu známého projektu tzv. „adopce na dálku”, pomoc však nesměřuje k dětem z rozvojových zemí, ale jde o podporu dětí vyrůstajících z mnoha rozdílných důvodů v dětských domovech,  které jsou a budou součástí naší společnosti.
Mladým lidem z dětských domovů hradíme z naspořené částky nejčastěji první nájmy, vybavené bytu, další vzdělávání apod.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu