Nadace OSF


Osvěta a poskytování informací Lidská práva

Obecná podpora nadace

Pomáháme prosazovat systémové změny vedoucí k posílení demokracie, právního státu, transparentní veřejné správy, nezávislé žurnalistiky a také k větší otevřenosti naší společnosti, respektující jiné názory a práva menšin. Podpora našich partnerů a dárců je pro nás klíčová. Bez vás to nedokážeme!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Posláním Nadace OSF je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Podporujeme demokratické principy a otevřenou společnost, usilujeme o pozitivní změny. Nebojíme se otevírat citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledat průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál.

Kdo jsme:

  • patříme mezi největší nadace v České republice
  • máme přes 28 let zkušeností
  • za dobu své existence jsme podpořili více než 9 500 projektů částkou přes 1‚78 miliardy korun
Čím se zabýváme:

  • prosazujeme systémové změny na celostátní úrovni a přispíváme k řešení konkrétních kritických situací, prosazujeme pozitivní změny
  • zaměřujeme se na aktuální potřeby neziskového sektoru a nebojíme se kontroverzních a opomíjených témat
  • financujeme desítky nevládních organizací a realizujeme vlastní projekty
O co usilujeme:

  • transparentní a efektivní veřejnou správu
  • rovné šance na vzdělání pro všechny děti
  • kvalitní českou žurnalistiku
  • budování znalostí a schopností občanského sektoru tak, aby byl schopen efektivně hájit své zájmy a rozšiřovat skupiny svých podporovatelů
Ukazuje se, že práce Nadace OSF je stále potřebná. Mnoho politiků a veřejně aktivních osob opouští demokratické principy a my chceme, aby budoucí generace vyrůstaly v otevřené a demokratické společnosti. Proto se v nadaci dodnes zaměřujeme na rozvoj právního státu a demokracie a na omezování korupce. Podporujeme svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazujeme rovné šance ve vzdělávání i ve využívání příležitostí současného světa.

Více informací o programech i poslání nadace najdete na našem webu www.osf.cz

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu