CZ / EN

Svoboda zvířat


Environment Animals

Let's protect animals with us

Svoboda zvířat (Freedom for Animals), the biggest animal protection organisation in the Czech Republic, has been promoting animal protection through campains since 1994. Its mission is based on the idea that each and every life has its own unique value that should not depend on momentary human judgement. Thank you for supporting us and enabling us to help the helpless.

Donate in :
secured by Darujme.cz
Help change the lives of animals in laboratories and in circuses. Support our work to protect abandoned cats.
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign

Dokázali jsme to. Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat byl definitivně přijat!

Prezident republiky Miloš Zeman 1. 8. 2017 podepsal novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje chov tzv. kožešinových zvířat v ČR. Podpisem prezidenta byla novela definitivně přijata. Platnou, tj. součástí našeho právního řádu, se stane dnem vyhlášení, tedy vydáním ve sbírce zákonů, což by mělo být provedeno nejpozději do 30 dnů od doručení přijatého zákona ministerstvu. Účinnosti novela nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Více se dozvíte  ➤ zde

Úspěchy Svobody zvířat v roce 2016

Podívejte se, co jsme dělali v roce 2016 a čeho jsme dosáhli v jednotlivých kampaních.

Vydáváme českou verzi nejnovější studie o kožešinových zvířatech

Autorem „Případu kožešinových farem“ (The Case against Fur Factory Farming) je světově uznávaný odborník na etologii lišek profesor Stephen Harris z Velké Británie. Studiem šelem, zejména lišky obecné, se Harris zabývá již více než 50 let.
Více na našich stránkách.

Create project

I když mohu přispět jen nepatrnou a velmi drobnou částkou, vím, že to má smysl. Protože i moře se skládá z jednotlivých kapiček ...

Michaela Fleišmanová
CZK 220

Líbí se mi, co děláte.

Olga Blechová
CZK 5,000

Děkujeme za Vaši skvělou práci!

Donor

Posílám příspěvek v ceně dvou antiperspirantů za sebe a za Magdalenu L. :-)

Sergej Simčuk
CZK 130

Ročně zabijeme přes 60 miliard kuřat, 3 miliardy savců, trilion ryb. Svět se proměnil na jatka.

Jan Müller
CZK 1,000

Malý příspěvek od Ježíška. :-)

Petr Roudný
CZK 100

Příslušné orgány veterinární správy – tedy Krajské veterinární správy – vykonávají dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany zvířat. Zjistí-li, že dochází k týrání zvířat nebo k jinému porušení zákona na ochranu zvířat, informují obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR, aby mohlo být zahájeno řízení. Příslušní odborní pracovníci veterinární správy posoudí, zda skutečně dochází k týrání zvířete, proto je vhodné obrátit se v případě podezření na týrání zvířat nebo na jiné porušení zákona na ochranu zvířat nejen na obec či orgány Policie ČR, ale také na ně. Upozornit na týrání zvířat příslušné orgány veterinární správy je vhodné také proto, že na návrh příslušného orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, tedy nařídit odebrání týraného zvířete nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat.Svoboda zvířat pokračuje v kampani proti divokým druhům zvířat v cirkusech a chce zásadní změny v této oblasti. Souhlasím se MARTINA

MARTINA RAPTOVÁ
CZK 300

Hluboce si vážím vaší práce, vašeho přístupu ke zvířatům a mám radost z dosažených úspěchů. Jsem přesvědčena, že je to práce velmi náročná časově, psychicky, intelektuálně i finančně, neboť v dnešní době, založené na rychlém, často bezohledném a co největším zisku, nevědomosti, často lhostejnosti i hlouposti, je velmi obtížné prosazovat práva "němých tváří". Velké díky a přeji vám hodně sil, trpělivosti, štěstí a dalších úspěchů pracovních i osobních. A zvířatům klidný život bez utrpení a vymírání zásluhou člověka.

Ivana Vondrová
CZK 100

Jenom dvacka? Představte si, kdyby dal každý dvacku.

Klara Baumrukova
CZK 20

Smola je kar

Jan Stankuš
CZK 15