PLATZ z. s.


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Podpořte činnost Festivalu PLÁCEK!

Festival PLÁCEK je festival mladého divadla. Vznikl roku 2022 jako nezávislá platforma - nyní se již třetím rokem během tří dnů v jarních měsících odehrává na různých místech v Brně. Festival má za cíl vytvářet zázemí pro tvorbu, vzdělávání, komunitu, výměnu zkušeností a dialog napříč generacemi. Těžištěm programu jsou studentská představení z Česka i zahraničí. Další náplň tvoří hostující projekty, workshopy, přednášky, koncerty a diskuze. Účastníky nejsou jen studenti, ale také široká veřejnost. Festival PLÁCEK se každým rokem stává čím dál tím důležitější událostí na kulturní mapě nejen pro mladé dospělé.

vybíráme od 20.4.2024

Podpořte činnost Festivalu PLÁCEK!

Festival PLÁCEK funguje jako nezávislá platforma, jejíž hlavní cílovou skupinou jsou studenti středních škol se zájmem o divadlo. Svojí činností však festival tuto skupinu přesahuje a utváří tím prostor pro mezigenerační dialog. Stává se tímto environmentem pro sdílení zkušeností, poznávání nového a ohledávání možností performativního umění, jako prostředku pro seberealizaci, vyjádření se, nebo zorientování se ve světě a kontextech. Každý rok dá festival prostor ke vzniku a prezentaci několika projektů a zprostředkuje několik mezioborových vzdělávacích bloků, v rámci nichž poskytuje paletu impulsů k budoucí tvorbě mladým tvůrcům. Ty tímto vede k zodpovědnému nakládání s kulturním zázemím a pomáhá tak formovat zodpovědnou mladou generaci, jež bude do budoucna definovat kulturní pole.
200 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jak zpívá Ben Cristovao: ,,Dělej co tě baví, s lidma co tě baví!’’ Amen.

Karolína Kostková
200 Kč