Spirit2018 z.s.


Děti, mládež, rodina Lidská práva

PROTKÁVÁNÍ - ABY ŽÁDNÉ DÍTĚ NEMUSELO DO ÚSTAVNÍ PÉČE

Jsme pěstounské mámy a věříme, že právo vyrůstat v bezpečné a přijímající rodině má každé dítě. Společně se nám daří měnit to, co se zdá zdánlivě nezměnitelné: přístup státu, úřadů a společnosti k nám, pěstounům a dětem vyrůstajícím mimo své biologické rodiny. Není to snadné a potřebujeme k tomu vaši podporu.

vybíráme od 10.3.2024

Podílejte se s námi na změně!

11 700 Kč

přispělo

14 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V roce 2023 bylo v ČR NOVĚ svěřeno do ústavní péče 1378 dětí. 

Jde o 1378 dětí, pro které se nenašlo jiné řešení než dětský domov.  V  našem státě je dlouhodobý nedostatek pěstounských rodin, ať rodin přechodných pěstounů nebo rodin pěstounů dlouhodobých.    

Pěstounství není společností oceňováno, má dokonce jakýsi pejorativní nádech. Přestože všichni víme, že kolektivní péče prokazatelně poškozuju vývoj dítěte, a málokdo z nás by nechal své dítě samotné třeba v nemocnici, dětem selhávajících rodin tohle činíme.   

Stát v péči o ohrožené děti a zajištění náhradních rodin selhává.  

My to chceme změnit.  

Naše vize 2028  

  • Do dětských domovů nepřichází žádné nové děti. Ty, které tam již jsou, žijí v rodinných skupinkách a jejich denní režim probíhá jako v běžných rodinách. 
  • Pěstounská péče v našem státě je skutečně profesionální a zároveň láskyplná a lidská.  
  • Každé dítě, které nemůže zůstat ve své rodině, je umístěno v rodině náhradní. Každý kraj má dostatek jak přechodných, tak dlouhodobých pěstounů pro všechny věkové kategorie a různá specifika ohrožených dětí.  
  • Díky tomu, že kraje mají dostatek žadatelů o pěstounskou péči, a to i o vícečetné sourozenecké skupiny, děti jiných než většinových etnik a další specifické skupiny dětí, je přechodná pěstounská péče opravdu péčí krátkodobou.  
  • Pokud nemůže dítě vyrůstat se svými rodiči, snaží se stát najít pečující osobu mezi příbuznými dítěte. Příbuzenská pěstounská péče má svá specifika, a tak k ní stát přistupuje.  
  • V každém kraji je dostatečná síť terénních a ambulantních služeb pro rodinu. Tyto služby jsou vzájemně propojené, postavené na spolupráci a schopné flexibilně reagovat na širokou škálu potřeb ohrožených dětí a jejich rodin.  
  • Pěstouni jsou náležitě ohodnoceni a jejich práce je vysoce ceněna. Jejich výběr a proškolení je profesionální, stejně tak jako jejich doprovázení. Úřady uznávají evidované přechodné pěstouny jako kompetentní k péči o dané dítě, a tak s nimi také zacházejí. Doprovodné organizace dělají to, k čemu jsou určeny, tzn. pomáhají pěstounovi s tím, co potřebuje. I ony pěstouna považují za kompetentního k jeho práci. 
Jak toho chceme dosáhnout?  

Budujeme tým žen, pěstounek, které kromě pečování o svěřené děti chtějí společnosti nabídnout ještě něco navíc - své zkušenosti, dovednosti, schopnosti.
Od roku 2018 šíříme osvětu, zpracováváme statistiky, vyprávíme příběhy, odpovídáme na dotazy, podporujeme zájemce o pěstounskou péči, navzájem si pomáháme, když se objeví krize ...  

Nyní jsme na začátku naší “profesionalizace.” Spustily jsme nový web, vydáváme newsletter SPIRITus, připravily jsme Ebook ke stažení zdarma.  

A co dál?  

Do konce roku bychom chtěly mít v každém kraji min. dvě spojky, které budou budou o daném kraji vědět úplně všechno: jaké v něm fungují organizace, kolik je dětí v dětských domovech, kde a kdy probíhá příprava, kolik stojí kampaně, který dětský domov podporuje hostitelskou péči ...  

Informace budeme šířit prostřednictvím sociálních sítí, kde bude i probíhat kampaň k nalezení potřebného počtu pěstounských rodin.  

Co potřebujeme 

Po celou dobu naší existence pracujeme bez nároku na mzdu a pokračujeme v tom tak i dál. Rády bychom ale sehnaly prostředky na uhrazení nákladů, které máme.  

Věříme v sílu společenství a solidarity. Pomozte nám změnit systém náhradní rodinné péče tak, abychom se my, pěstouni - a tím i nám svěřené děti - cítili podporováni a bezpečně.  

A aby žádné dítě v našem státě nemuselo vyrůstat v ústavní péči.
 


Děkujeme!   
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Krásná myšlenka

Vendulka Kutilová
1 000 Kč

Držím palce, fandím a děkuji.

Pavlíková Radka

Díky za Vaši práci ♥️

Veronika Šárová
500 Kč

Na rozjezd 😅

Marcela Tobiášová
1 000 Kč