Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Senioři

Svozy/Projekt 2024

Váš dar pomůže zajistit službu pro babičky a dědečky z Kamenicka, kteří ještě žijí ve svém domácím prostředí, ale mají horší hybnost a špatné autobusové spojení. Jedná se o dovoz a odvoz jednou týdně na aktivizační činnosti do Klubu při Charitě na aktivizační činnosti - setkávání nejen s vrstevníky, zpívání a oblíbené tvoření.

vybíráme od 20.2.2024

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar prozáří babičkám a dědečkům každé pondělí.
5 000 Kč
vybráno 100 % z 5 000 Kč

přispěli

4 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Paní Jitka Koubová, ředitelka kamenické Charity v žádosti uvádí: "Senioři a osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením budou moci využívat dovozu a odvozu na pořádané aktivizační činnosti, společné zpívání, tvoření a jiné činnosti pořádané přímo v Klubu seniorů zdarma.  Spolupráce zde probíhá také s místním Trojlístkem – Centrum pro děti a rodinu či Mateřskou školkou, kdy se snažíme o mezigenerační setkávání, jež je pro obě skupiny velmi žádoucí. Volný čas také vyplňují odborníci s informacemi o cestování, péči o tělo, o knihách či různé zooterapie, které navozují velmi žádoucí uvolnění. Velmi oblíbenou činností jsou různá tvoření a společné výlety. Málokdy se senioři do klubu bez pomoci dostanou. A to nejen místní z Kamenice, ale i z přilehlých obcí. Senior klub a jeho současná podoba jsou pravidelná setkání jednou týdně, vždy v pondělí od 14 hod a fungují již sedmým rokem. Nyní klub navštěvují pouze osoby z Kamenice, kterým svozy zajišťuje přímo Charita a jsou bez poplatků, hrazené z prostředků TKS a jiných darů. Rádi by klub využívali i senioři z okolních obcí, ale pro ty zatím není kapacita možná. Z důvodu nižších příjmů seniorů, horší hybnosti a špatného autobusového spojení to není za této situace možné. Velice rádi bychom i ostatním, kteří mají o docházení do klubu zájem, toto přání splnili a umožnili jim tak sociální kontakt v kruhu svých vrstevníků. Díky finanční podpoře bychom mohli zajistit svozy i ze vzdálenějších míst a to zcela zdarma." 

Děkujeme za Váš dar na nákup pohonných hmot.
https://kamenice.charita.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za to, co děláte!

Dárce
500 Kč

Děkuji za to co děláte ♥️

Markéta
1 500 Kč