ZKUŠENÍ.CZ, z.ú.


Vzdělávání a výzkum Senioři

Podpořte ZKUŠENÉ.CZ zkušeně :-)

Zkušení.cz je nezisková, veřejně prospěšná společnost evidovaná u krajského soudu Ostrava jako zapsaný ústav. Představuje neziskový, veřejně prospěšný think tank, mající za cíl zlepšení sociálního postavení seniorů ve společnosti formou networkingu a realizováním zajímavých projektů. Přidejte se k nám a podpořte naše seniory!

vybíráme od 11.12.2023
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Od roku 2017 provozujeme sociální portál Zkušení.cz. Jeho hlavním posláním je zprostředkování možností nového zapojení seniorů do společenského života formou nalezení nových občasných pracovních příležitostí a tím umožnit seniorům uplatnění svých pracovních dovedností a zkušeností. Současně vytváříme společenský prostor k předávání těchto zkušeností mladé generaci. Organizujeme Klub seniorek Jiřičky, jejichž práce je zaměřena zejména na pomoc seniorům z domova seniorů Magnolie v Ostravě - Vítkovicích.
Nestůjte opodál a pomáhejte seniorům s námi!
 
Co se nám povedlo?
* 2019 – organizace krajské konference SENIOR 2019
* 2020 konference (Ne)bezpečný senior
* 2021 cyklus workshopů v rámci MSK (Ne)bezpečný senior
* 2022 projekt "Moje tisícovky aneb fajne výlety pro každého seniora"
* 2022 projekt (Ne)bezpečí pro seniory z Jihu
* 2022 ocenění Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost za rok 2021
* 2023 projekt Seniorská umělecká akademie
* 2023 projekt Učíme se ze zkušeností našich předků
* 2023 projekt Odpoledne s knihou
* 2023 Senior Sám Doma Ostrava-Jih 2023
* U3V ve spolupráci s TU - VŠB, fakulta FBI

Připojte se a podpořte nás!
Díky Vám budeme realizovat nové projekty zvyšující kvalitu života seniorů.

Detailní info o tom, co děláme a chystáme na
https://www.zkuseni.cz/ a https://www.facebook.com/zkuseni.cz 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu