Nadace pro současné umění Praha


Kultura, umění a historie

AKVIZIČNÍ PROGRAM PRO SBÍRKOVÉ INSTITUCE

Finanční prostředky shromážděné NSU pro tento program budou formou grantu rozděleny uchazečům z řad veřejných sbírkových institucí. Jedná se o krajské, oblastní a městské galerie a muzea. Grant využijí na nákup uměleckých děl od žijících umělkyň a umělců.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cílem programu je:

a) Podpořit sbírkové instituce v jejich úsilí obohacovat veřejné umělecké sbírky. Cíleně zaplňovat prázdná místa kulturní paměti vzniklá vlivem dlouhodobého podfinancování těchto aktivit. Posílit koncepčnost a dlouhodobost akvizičních strategií institucí. 

b) Ocenit tvůrčí práci současných výjimečných umělců a umělkyň. Akvizice děl do veřejných sbírek je jedním z nevýznamnějších ocenění tvůrčí práce autorů. Je ale především zárukou uchování a odborného zpracování prvořadé kulturní hodnoty pro budoucí generace.

c) Posílit důvěru mezi umělci, institucemi a filantropy. Výzva podílet se na financování programu je určena zejména filantropům a dárcům, kteří se rozhodnou směřovat svou podporu k systémovým změnám. 

V pilotním ročníku podpoří NSU akviziční činnost uchazečů z řad sbírkotvorných institucí finančními prostředky ve výši 1,2 milionu Kč. V následujících letech plánujeme finanční objem programu postupně navyšovat.

Program je již vyhlášen, žádosti lze podávat od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024. Grantové podmínky jsou zveřejněny na stránkách nadace, sekce programy-akviziční program-open call a výzva k účasti také v odborných periodikách.

Odstartujme společně Akviziční program v roce 2024!
A to i s Vaší podporou programu v jakékoliv částce - podpořit program finančně můžete až do 19. 7. 2024.

Děkujeme.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás:
david@nsupraha.cz, nsu@nsupraha.cz

Transparentní, kontinuální a inovativní podpora současného umění v České republice od roku 1992. www.nsupraha.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu