Nadace pro současné umění Praha


Kultura, umění a historie

VELKÝ PŘÍBĚH

Staňte se součástí Velkého příběhu umění. Pomozte nám podpořit talentované umělkyně a umělce na počátku tvůrčí dráhy. Společně umožníme vznik inovativních počinů v oblasti současného umění.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cesta k poznávání světa a sebe sama se opírá o velké příběhy. Velký příběh nevzniká ani za den, ani za rok. Potřebuje vizi, soustavné úsilí a aktivní účastníky, kteří se jednoho dne rozhodnou být jeho součástí. Vaše zapojení do velkého příběhu může začít právě dnes. 
„Důležité je, aby umělci mohli vymýšlet věci, které společnost obohatí způsobem, který je zcela nezvyklý nebo úplně nový. Mnoho lidí váhá s podporou současného umění proto, že je to pro ně něco neznámého. Je ale potřeba vyvinout povědomí, že otevřít se a podpořit právě to, co neznáme, obohacuje společnost nejvíc.“
Charlotta Kotíková, emeritní kurátorka Brooklyn Museum, NY, celoživotní podporovatelka českého umění, patronka NSU

Příklady v minulosti podpořených projektů

Pomozte tvůrcům, kteří nabízejí něco výjimečného, zrealizovat jejich vize. I symbolický dar je vyjádřením velké důvěry ve význam umění pro rozvoj společnosti.

Finanční prostředky budou použity na Rozvojový grantový program 2024. Ten podporuje inovativní tvůrčí činnost talentovaných umělců a umělkyň, platforem a kolektivů působících na poli vizuálního umění. Rovněž i ostatních, na dění v uměleckém provozu participujících profesí, tj. kurátorek a kurátorů, teoretiček a teoretiků atp.

Do programu se v minulých letech hlásilo průměrně na 75 uměleckých projektů. Z nich komise složená z renomovaných odborníků a jmenovaná správní radou NSU vybírá žádosti, které budou finančně podpořeny v řádech vyšších desítek tisíc korun. Ve většině případů je požadována finanční spoluúčast předkladatele projektu.


Staňte se součástí Velkého příběhu. Staňte se dárcem programů NSU. Děkujeme!

Více o nás na www.nsupraha.cz.

Foto Markéta Černá, z dokumentace zvukové performance autorů Martin Janíček, Martin Alacam a Michael Delia, 20. 9. 2023, Galerie Jelení, Nadační dům NSU


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

*s vámi!

Tomáš Moravec
1 000 Kč