Charita Česká republika


Humanitární pomoc Regionální a komunitní rozvoj

Záchrana křesťanských škol v Libanonu.

Výtěžek ze sbírky se využije na podporu snížení provozních nákladů škol, například instalací solárních panelů a čističek vody, jejichž úspory by vedly ke snížení školného. Podpora školství je zásadní pro budoucnost země a zejména pro budoucnost její křesťanské populace.

vybíráme od 16.11.2023
3 500 Kč

přispěli

4 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Svoboda vyznání a přežití náboženských menšin závisí nejen na fyzické bezpečnosti, ale také na socioekonomických faktorech a životních podmínkách. Tam, kde se tyto podmínky zhoršují, nebo setrvávají v katastrofálním stavu, tam může docházet k vážnému narušení možnosti důstojného a svobodného života náboženského společenství. Příkladem jsou křesťané v Libanonu, kteří potřebují naší pomoc.

Podle Světové banky se Libanon již téměř tři roky nachází v bezprecedentní hospodářské a finanční krizi, která je označována za jednu z nejhorších na světě. Libanon je domovem největší křesťanské populace na celém Blízkém východě po staletí byl centrem křesťanské kultury v regionu a velmi důležitou základnou nezávislých médií, akademického života a občanské společnosti. Libanonští křesťané mají v politickém systému své země garantované i zastoupení v parlamentu a dalších politických orgánech. To vše ale závisí na možnosti trvalého přežití a zachování existence zdejší křesťanské komunity. Současná hospodářská a politická situace ovšem na křesťanskou populaci dopadá s největší tvrdostí a ohrožuje samotnou její existenci – a to zejména prostřednictvím migrace.
Foto: ACN International

Organizace Aid to the Church in Need (ACN) ve své zprávě o náboženské svobodě ve světě dokumentuje tuto zásadně se zhoršující situaci. Důkazem je mimo jiné i to, že v roce 2023 vzrostla desetinásobně poptávka po vydání cestovního pasu – až kvůli velkému zájmu převážně křesťanských žadatelů, úřady vydávání cestovních dokladů úplně zastavili. Tato zdánlivě banální událost ale ukazuje na mnohem hlubší problém - rychlost, s jakou dobře vzdělaní a vysoce kvalifikovaní odborníci, často právě křesťané, opouštěli zemi. V roce 2021 odešlo nejméně 77 000 Libanonců, téměř tři čtvrtiny z nich ve věku 25 až 40 let. 

Libanon se nachází ekonomicky a společensky ve volném pádu. V roce 2019 představovala střední třída 57 % obyvatelstva, ale od té doby ztratila libanonská libra více než 97 % své hodnoty, ceny potravin vzrostly o 1700 % a 90 % obyvatelstva žije v chudobě. Občané mají potíže s nákupem potravin, libanonským nemocnicím docházejí léky a učitelé houfně odcházejí. 

Zejména vzdělávání je pro udržení společnosti klíčové. Většina dobrých škol v Libanonu je soukromých – nejčastěji provozovaných církevními organizacemi. A právě křesťanské školy se potýkají velmi zásadně s existenčními problémy způsobenými ekonomickou krizí. V situaci, kdy v zemi nefunguje spolehlivé zásobování elektrickou energií jsou i pro samotnou svou činnost odkázány na dodávky paliva pro generátory, rodiny, kterým narůstající výdaje na základní životní potřeby odebírají velkou část rodinného rozpočtu, přestávají být schopny platit školné. Důsledkem toho velké části církevních škol hrozí v nejbližší dobře existenční nouze a možné uzavření.
Foto: ACN International

ACN: Pokud je cílem pomoci školám udržet a zvýšit počet studentů, kteří do nich přicházejí, dalším způsobem, jak pomoci, je najít opatření ke snížení školného, které je na bejrútské poměry poměrně vysoké. Například instalací solárních panelů a čističek vody, se sníží provozní náklady a výše školného se nebude zvyšovat. Školy se stanou více energeticky soběstačné a budou moci přijmout více studentů. Naším cílem je, aby školy nebyly navždy závislé na darech mecenášů.

Organizace Aid to the Church in Need libanonské školství dlouhodobě podporuje, a proto bylo toto téma zvoleno i pro letošní ročník charitativní sbírky Červené středy v České republice.
Mladí Libanonci totiž často nevidí žádnou budoucnost. Průzkum z roku 2021 ukázal, že 75 % mladých lidí, většinou křesťanů, chce ze země odejít. Místní křesťanská komunita se svou tisíciletou tradicí, která hraje zásadní roli i v politickém složení a kulturní rozmanitosti země je tak ohrožena. 

Vyhlídky do budoucna jsou neradostné. Exodus křesťanů bude mít vážné dopady na stabilitu celého Libanonu a tím i na celou křehkou situaci na Blízkém východě a na soužití jednotlivých náboženských komunit v míru – které je čím dál obtížnější.

Co je Červená středa?
Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech díky papežské nadaci Aid to the Church in Need. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pronásledování. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru a symbol naděje v temnotách. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení. V České republice se letos koná pošesté a v minulém roce se zapojilo více než sto třicet pět veřejných institucí, farností, sborů i synagog.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu