Arnika - program Toxické látky a odpady


Životní prostředí Zdraví

Budoucnost bez plastů

Plasty jsou dnes jednou z největších hrozeb pro životní prostředí, živočichy i naše zdraví. Zastavme jejich nadprodukci a znečištění, které způsobují!

BUDOUCNOST BEZ PLASTŮ

Dáváme toxickým plastům rok, maximálně dva. Sami to ale nedokážeme. Pojďte do toho s námi!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Viditelnou špičkou plastové krize jsou hory plastového odpadu zamořující krajinu a oceány. Obrovským nebezpečím jsou však i okem neviditelné, ale život ohrožující mikroplasty a tisíce toxických látek v plastech, z nichž některé prostupují placentou až k lidskému plodu.
Do plastů se přidává více než 13 000 různých chemických přísad. U téměř poloviny z nich nemáme žádná data o jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Pouze 9 % z celosvětového množství plastů se dnes recykluje. Finanční prostředky, které musí společnost vynakládat na řešení problémů spojených s plasty, se v roce 2019 odhadovaly na 3,7 bilionu dolarů.
Jako občané i spotřebitelé jsme proti pokračování po této cestě vedoucí do záhuby. Nechceme dál dotovat řešení problému, který způsobila snaha ropného a chemického průmyslu co nejvíc vydělat. Tím, kdo má tuto situaci řešit, jsou vlády a korporace. Je na nich, aby jednaly. Máme historickou šanci něco změnit. Mezinárodní plastová úmluva je totiž na obzoru.
Chceme, aby politici při její tvorbě a podpisu mysleli i na nás a na naše zdraví! Nechceme další bezvýznamnou dohodu, chceme mezinárodně závaznou smlouvu, která dá konečně přednost naší planetě a našemu zdraví před zájmy ropného a chemického průmyslu. Podpořte nás v prosazování vody a ovzduší bez mikroplastů a toxických látek, lesů a moří bez plastového odpadu a světa bez zbytečných plastů, které se nedají recyklovat a toxické látky v nich negativně ovlivňují zdraví nás i našich dětí.

Chceme svět, který není zavalen plasty!

 

Foto: Friends Production / BreakFreeFromPlastic

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za Vaše úsilí o ochranu přírody a našeho zdraví. ZM

Dárce
100 Kč

Mockrát děkujeme za podporu.

Arnika - program Toxické látky a odpady