Agora CE o. p. s.


Vzdělávání a výzkum

Mladí hrdinové – posílení mladých mužů a žen v Bosně a Hercegovině

Projekt Mladí hrdinové, který Agora CE realizuje v Bosně a Hercegovině, reaguje na nízkou participaci mladých na veřejném životě, jejich nedůvěru v politiku a pochyby o tom, že mohou ve svém okolí něco změnit. Věříme, že když si mladí lidé vyzkouší, že věci kolem sebe měnit mohou, vzbudí to u nich zájem o společnost i o politiku. Proto v tomto projektu ukazujeme středoškolákům možnosti občanské participace, propojujme je s lokálními politiky a podporujeme je v tvorbě vlastních projektů. Přispějte prosím finančním darem, abychom projekt mohli spolufinancovat a podpořit demokratické principy a hodnoty v Bosně a Hercegovině tak, jak to děláme i u nás v ČR!

vybíráme od 2.10.2023

Pomozte nám posílit mladé muže a ženy v Bosně a Hercegovině

Věříme, že když si mladí lidé v Bosně a Hercegovině vyzkouší, že věci kolem sebe mohou měnit, vzbudí to u nich zájem o stav společnost i o politiku na lokální i celostátní úrovni!
0 Kč
vybráno 0 % z 60 000 Kč
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Projekt reaguje na nízkou participaci na veřejném životě mladých lidí v Bosně a Hercegovině, jejich nedůvěru v politiku a pochyby o tom, že mohou ve svém okolí něco změnit. V oblasti vzdělávání reaguje na nedostačující a příliš teoretické vzdělávání a na přetrvávající nízký kontakt mezi osobami s rozhodovací pravomocí a mládeží v zemi.

Do projektu se zapojí 200 studentů z 10 škol z 10 různých komunit a 40 osob s rozhodovací pravomocí.
V průběhu projektu proběhne: 
 - školení učitelů i studentů (v tématech propojení školy a komunity, možností občanské participace, projektového řízení a vedení kampaní)  - mapování potřeb komunity
 - komunikace mezi mladými lidmi a místním úřadem.

Výsledkem bude 10 studentských projektů ve prospěch komunity.

Cílem je vysoká publicita a šíření povědomí o možnostech a přínosech participace mladých lidí na místní úrovni a změny ve formální výuce.
Na lokální úrovni dojde k posílení místních komunit a na národní úrovni dojde k podpoře demokracie a demokratických principů a hodnot, protože do projektu se zapojí různorodé skupiny lidí napříč etnickými, náboženskými, věkovými a sociálními skupinami, posílí se princip tolerance napříč společností. 

Projekt je podpořen z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu