Botič o.p.s


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Za přírodou ve městě

Žijeme přírodou i ve městě. Na Toulcově dvoře proměňujeme prožitky ve vědomé učení a inspirujeme k environmentálně odpovědnému jednání. Podpořte nás, abychom s dětmi mohli i nadále objevovat rozmanitost přírody, zažívali ji všemi smysly a pečovali o místa, kde žijeme. Díky Vaší podpoře budeme moci poskytnout další vzdělávání našim lektorům, opravit a pořídit vzdělávací pomůcky, a také modernizovat výukové prostory (výukové místnosti, přírodní zahrady apod.)

vybíráme od 1.8.2023
10 000 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Investice do vzdělání je investice do lepší budoucnosti. V ochraně životního prostředí to platí dvojnásob.

Školám a školkám nabízíme více než 30 krátkodobých ekologických výukových programů navazujících na RVP, zaměřených na živou a neživou přírodu v biotopech nejen Toulcova dvora, na řemesla a tradice, zvířata na farmě a další.

Dále provozujeme Rodinné centrum Mateřídouška, které navštěvují (pra)rodiče s dětmi ve věku od 6 měsíců. Mimo pravidelné vzdělávací a volnočasové akce pro rodiny organizujeme i jednorázové akce pro veřejnost a příměstské tábory.

A pracujeme také s pedagogy. Poskytujeme poradenství a vzdělávání v oblasti environmentální výchovy formou hromadných seminářů i seminářů na míru pro jednotlivce i pro celé sborovny. Dále pořádáme konference a připravujeme specializační studia pro koordinátory EVVO ve školách.

Jen v roce 2022 jsme uskutečnili více než 500 ekologických výukových programů pro školy, kterých se zúčastnilo téměř 10 000 dětí a žáků. V Rodinném centru Mateřídouška jsme celkem uspořádali 334 akcí, kterých se zúčastnilo 1096 dospělých a 1735 dětí. Pro pedagogy a lektory jsme připravili 21 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo více než 400 vzdělavatelů.

Jen v roce 2023 uskutečnili  více než 500 ekologických výukových programů pro školy, kterých se zúčastnilo přes 10 000 dětí a žáků. V Rodinném centru Mateřídoušce celkem uspořádali téměř 400 akcí, kterých se zúčastnilo 1639 dospělých a 2554 dětí. Pro pedagogy a lektory jsme připravili 23 vzdělávacích akcí, kterých se účastnilo 360 učitelů a lektorů. Po celý rok 2023 jsme posílali pravidelný e-mailový měsíčník MeanDRBotiče.

Děkujeme za podporu, díky které můžeme i nadále poskytovat kvalitní environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v hlavním městě Praha, v opravdové přírodě uvnitř velkoměsta.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu