EUROTOPIA.CZ, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Rodičovský reboot

Rodičovský reboot [: čti rybůt :] - to znamená nastartování změn směřujících k obnově funkcí rodiny. Je to nový začátek pro ohrožené rodiny a jejich děti, který v sobě zahrnuje komplexní vzdělávací, edukační a terapeutické aktivity. Podpořte rodičovský reboot formou víkendového programu pro rodiny s námi.

Rodičovský reboot

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
1 350 Kč
vybráno 4 % z 35 000 Kč
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Rodiny ohrožené sociálním vyloučením čelí řadě problémů, jako je nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, sociální izolace a nedostatek výchovných kompetencí či příležitostí ke vzdělání. Tyto rodiny se obtížně začleňují do společnosti, což má často negativní dopad na jejich fungování. Jejich problémy se negativně odráží na zdraví a vývoji dětí, které si navíc svůj osud samy nevybraly. 

Pojďte s organizací EUROTOPIA.CZ změnit osudy až deseti rodin k lepšímu, darovat jim prostor, kde si rodiče za přítomnosti zkušeného týmu specialistů mohou vyzkoušet praktický nácvik dovedností zaměřených na výchovu dětí i zdravé společné trávení volného času. Vytvořme společně pro ohrožené rodiny z příhraničních oblastí, kde je špatná dostupnost služeb, příležitost sdílet si své zkušenosti, strasti či problémy, se kterými se denně potýkají. Dovolte dětem zažít dobrodružství, zábavu, prožít pozitivní emoce, a společné chvíle, kterých se jim dostává málo.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

Za rodiny a tým pracovníků EUROTOPIA.CZ Lucka a Daniela.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu