Auxilium o.p.s.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Podpora rodin pečujících o děti se ZP na Valašsku

Společnost Auxilium o.p.s. je jedinečným poskytovatelem komplexu sociálních služeb. Provází rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením od jejich narození až do věku 40 let. Mezi našimi klienty jsou osoby s různými druhy postižení a v rámci všech poskytovaných služeb jsme ve Zlínském kraji jedineční. Poskytované sociální služby na sebe navzájem navazují a doplňují se tak, jak to rodiny aktuálně potřebují. Jedná se o registrované služby: raná péče, sociálně - aktivizační služby, odlehčovací služby a osobní asistence. Tyto jsou doplněny službami doprava s asistencí, půjčovna pomůcek, realizací pobytových akcí a dalších činností, které aktuální potřeba rodin vyžaduje. K udržení potřebného rozsahu podpory potřebujeme pro rok 2023 finance ve výši minimálně 14.000.000,- Kč. Z toho částku 2.500.000,- Kč musíme zajistit z vlastních zdrojů - tedy z darů osob, firem a nadací. Jen díky vám tak můžeme pomáhat.

Podpořte nás

2 542 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
 Auxilium, o.p.s. je jedinečným poskytovatelem komplexu sociálních služeb, kterými provází rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením od narození až do věku 40 let. Pracujeme již 30 let v okrese Vasetín, aktuálně provázíme životem více než 100 rodin a ve Zlínském kraji jsme jedinečným poskytovatelem služeb, které minimalizují dopad zdravotního postižení dítěte na jeho život i život jeho nejbližších. Rodiny dětí provázíme již od narození dítěte až do věku 40 let. Poradkyně hledají s rodiči cesty k podpoře dítěte tak, aby byl jeho život postižením ovlivněn co nejméně. Následně do rodiny vstupují aktivizační pracovníci, kteří s dítětem nacvičují sociální dovednosti nezbytné pro běžný život. Asistenti odlehčovací služby umožňují pečujícím rodičům alespoň minimální odpočinek a pracovníci osobní asistence děti provázejí do běžného života. Na zmíněné registrované sociální služby navazují další aktivity jako je přeprava dětí do školských a sociálních zařízení (zajišťujeme také přepravu imobilních osob), navazující speciální terapie ve snoezelenovém prostředí a aktivity senzorické integrace. Za Vaši podporu děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

jen tak dál

Ivo Maňák

Ať se daří, díky za potřebnou podporu a péči.

Lenka Vráželová
300 Kč