proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

Pomoc obětem sexuálního násilí v akutní krizi

Monika pozvala na návštěvu kamaráda, kterého dlouho neviděla. Pokoušel se jí svádět, nejprve ji lichotil a bral za ruku, pak jí začal dělat sexuální návrhy. Nakonec ji znásilnil. Když pak odešel, Moniku popadla šílená bezmoc a panika. Nevěděla, co má dělat. Nedokázala si představit, že by v téhle situaci měla zůstat sama, ale nevěděla, na koho se obrátit. Měla strach, že to nezvládne, třásla se, přemýšlela, že si ublíží…

vybíráme od 12.4.2023

Pomozte vybudovat bezpečné prostředí pro oběti sexuálního násilí!

V krizových službách dostanou ti, kteří sexuální násilí zažili nebo jsou v ohrožení, odbornou pomoc a empatickou podporu. V PORTu najdou bezpečný prostor.
13 800 Kč
vybráno 7 % z 200 000 Kč

přispělo

21 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Podle nás by nikdo na zvládání krize neměl zůstat sám. Myslíte si to samé?

Díky službě krizové pomoci by Monika mohla najít bezpečný prostor.V takovéto tíživé situaci by Monika mohla zatelefonovat nebo dojít do centra PORT, kde by ji přijala krizová interventka speciálně vyškolená na práci s oběťmi sexuálního násilí. Vyslechla by ji, poskytla by jí empatickou podporu, a hlavně bezpečné zázemí. Pomohla by jí se zvládnutím urgentní krizové situace, kdy je Monice nejhůř. Krizová pracovnice by Monice pomohla naplánovat další kroky a nabídla způsoby podpory, které by jí mohly pomoc touto těžkou situací projít. 

V případě, že by si to přála, mohla by Monika následně využít dalších služeb, které budou v nově vznikajícím a unikátním centru pro oběti sexuálního násilí PORTu dostupné – sociálního a právního poradenství, sběru a uchování důkazů, policejního výslechu,testování na pohlavně přenosné choroby nebo možnosti psychoterapií,

Citlivá, odborná a včasná podpora obětem pomáhá v aktuální situaci, ale také zmírňuje následné dopady případného traumatu. Zároveň by Monika dostala prostor a podporu, pokud by se rozhodla čin nahlásit na policii.  

Nenechme v tom oběti samotné!

Pomozte nám vybudovat bezpečný prostor pro poskytování krizové pomoci. V prostorech PORTu již rekonstrukce probíhá, peníze získáváme z různých zdrojů, grantů i fundraisingu. Chybí nám ale 200 tisíc na rekonstrukci konzultovny. Na co váš příspěvek použijeme?

  •         stavební práce - 70 000 Kč
  •         podlahy a výmalba - 18 000 Kč
  •         sociální zařízení - 47 000 Kč
  •         elektroinstalace - 41 000 Kč
  •         vybavení – 24 000 Kč

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.