Domácí hospic Jordán, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Běh Korzo Pražská - Klokotská 2023

Běhám = pomáhám! Díky vašemu daru mohou naši pacienti doběhnout své poslední "metry" DOMA, s rodinou, s přáteli. A bez bolesti!

vybíráme od 6.4.2023
19 700 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
I v letošním roce se poběží pro hospic, i když pouze ve zkrácené a symbolické verzi. Zato však v centru veškerého táborského dění na akci Korzo Pražská – Klokotská
 
Běhy budou probíhat v neděli 23. dubna od 12:00 do 17:00 hodin na Žižkově náměstí v Táboře.
Běžet lze i virtuálně! A i na delší trasy .
Čím delší trasu si vyberete, tím víc času stráveného doma dáte našim pacientům!
  • 50 m = 100 Kč / 150 m = 300 Kč/ 250 m = 500 Kč / 500 m = 1000 Kč / 1 km = 2000 Kč / 2,5 km = 5000 Kč...
FYI:
Kolik stojí jeden den péče o pacienta hospice?
Náklady jsou cca 3500 Kč/den. V této částce je zahrnuta práce zdravotníků, výjezdy k pacientovi, léky a zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pacient, pokud není pod úhradou pojišťovny, platí 250 Kč/den.
A kde vezme hospic těch zbývajících 3250 Kč?
Hlavně z darů od veřejnosti, firem, nadací a nadačních fondů a pak také z dotací, plateb od uživatelů našich služeb a z fundraisingových akcí. Viz Graf.
Dotace z veřejné sféry = finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na stanovený účel (MPSV, Jihočeský kraj, Město Tábor, města a obce v regionu).
Dary od fyzických a právnických osob  = dary od individuálních dárců, firemních dárců, nadací a nadačních fondů.
Domácí hospicová péče = platby od zdravotních pojišťoven (99 % dané částky) a platby od pacientů (1 % dané částky)
Ambulance paliativní medicíny  = platby od zdravotních pojišťoven pro tuto službu, která je určena nehospicovým pacientům
Terénní odlehčovací služby = platby za práci pečovatelek v "nehospicových" rodinách. Ze Zákona o soc. službách činí částka 155,- Kč za hodinu poskytnuté služby.
Půjčovna kompenzačních pomůcek = poplatky za zápůjčky kompenzačních pomůcek. Za zapůjčení pomůcek platí pouze veřejnost. Pro hospicové pacienty jsou zdarma.
Příjmy z prodeje v Dobročinném obchodě = prodáváme pouze darované věci. Obchod zboží do prodeje nenakupuje.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Snad pomůže, i to málo.

Alena Rudolfová
500 Kč

Děkujeme celému Vašemu týmu o péči o paní Sylvu Chlupáčovou. S láskou a nostalgií vzpomínáme na Vaši pomoc při posledních měsících, které mohla strávit doma za úžasné péče jejího milujícího manžela a za Vaší podpory.
Děkujeme.
Rodina Chlupáčova.

Lucie Chlupáčová
10 000 Kč