YMCA v České republice


Děti, mládež, rodina Sport a volný čas

Vedeme děti k hodnotám

Podpořte děti a teenagery v hledání životního směru! Díky Vám děti stráví kvalitně volný čas, objeví svá vlastní nadání a radost pro věci, které by jinak nepoznaly. Najdou nové kamarády, inspiraci a získají bezpečný prostor objevovat, na čem v životě skutečně záleží. Aktivity YMCA v České republice navštěvuje téměř 50 tisíc dětí a mladých lidí, kteří chtějí kvalitně trávit svůj volný čas, hledají partu kamarádů, přijetí a povzbuzení. Pojďte nám s tím pomoci! Dejme mladým lidem možnost objevit hlubší smysl v každodenním životě, o který se budou moci do budoucna opřít. Podpořte mladé lidi na jejich cestě k hodnotám!

YMCA: vedeme děti k hodnotám

Podpořte aktivity YMCA, ve kterých nejde jen o kvalitní trávení volného času, ale které vedou děti a mladé lidi k objevování hlubšího smyslu v jejich každodenních životech.
20 772 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte děti a teenagery v hledání životního směru!
Díky Vám děti stráví kvalitně volný čas, objeví svá vlastní nadání a radost pro věci, které by jinak nepoznaly. Najdou nové kamarády, inspiraci a získají bezpečný prostor objevovat, na čem v životě skutečně záleží.

Aktivity YMCA v České republice navštěvuje téměř 50 tisíc dětí a mladých lidí, kteří chtějí kvalitně trávit svůj volný čas, hledají partu kamarádů, přijetí a povzbuzení. Na táborech, v kroužcích, programech pro rodiny či teenagery ale nejde jen o kvalitní zábavu. Cílem YMCA je vést mladé lidi k hodnotám, jako je zodpovědnost, respekt k druhým, aktivní zapojení se do místních komunit a celé společnosti, objevování hlubšího smyslu v každodenním životě, o který se budou moci do budoucna opřít. Pojďte nám v tom pomoci a podpořte mladé lidi na jejich cestě k hodnotám!

V dnešní nelehké době se snažíme postavit na vlastní nohy, zajistit do budoucna zdravé financování naší činnosti a umožnit zodpovědný rozvoj našich budoucích programů a aktivit.

Většinu naší činnosti zajišťují dobrovolníci – bez nároku na finanční odměnu s dětmi v programech odpracovali v loňském roce skoro 200 tisíc dobrovolnických hodin! Abychom mohli i nadále své aktivity rozvíjet, potřebujeme:

·       Kvalitní zázemí (klubovny, tábořiště, tělocvičny a energie v nich)
·       Rozvíjet vzdělání vedoucích, propojovat je mezi sebou a inspirovat
·       Materiál na tvořivé kroužky, tábory
·       Cíleně podpořit účastníky ze sociálně slabých rodin, jejichž děti by si jinak účast v
kroužcích a na letních táborech nemohly dovolit
·       Zajistit provoz jednotlivých ymkařských středisek.

Podpořte naše dobrovolníky v jejich nadšeném úsilí a pomozte nám zajistit rozvoj YMCA i do budoucích let! Vaše dary povzbudí místní sdružení YMCA po celé republice.

 


Za každou pomoc upřímně děkujeme!
Nezapomeňte, že YMCA je prostor i pro vás.
YMCA v České republice

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu