Jihlavská mládež, z. s.


Filantropie a dobrovolnictví Děti, mládež, rodina

Jihlavská mládež - křesťanské společenství

Jsme skupina mladých, kteří mají společnou nejenom víru, ale také zájem o naši církev a město, a proto se aktivně zapojujeme do dění a vytváříme aktivity jak pro sebe, tak i pro děti a dospělé. A i Vaše podpora nám může pomoci naši aktivitu dál rozvíjet.

vybíráme od 27.3.2023
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jsme skupina mladých lidí z jihlavských farností.

  • vytváříme společenství pro mladé, kteří chtějí poznávat Boha
  • jsme platformou pro vzájemné poznávání se a sdílení
  • mládeži nabízíme nejenom pravidelné společenství , ale také víkendovky a tábory a vyjížďky za dalšími podobnými aktivitami
  • pořádáme tábory, víkendovky a další programy také pro děti z jihlavských farností
  • podílíme se na mnoha aktivitách pořádaných ve farnostech (jako jsou například farní odpoledne či duchovní obnovy)
Informace o tom, jak fungujeme, které nejbližší aktivity jsou v plánu nebo třeba i jak se k nám připojit naleznete na našich stránkách: jihlavskamladez.cz
Můžete nás sledovat také na Instagramu či Facebooku.

K čemu Váš dar využijeme

Veškerá činnost, kterou děláme, tak děláme jako dobrovolníci a nikdo z nás z toho nemá zisk. Finanční příspěvky nám umožní více zlevňovat naše aktivity pro rodiny s více dětmi nebo rodiny, které mají hluboko do kapsy. Nyní musí naši vedoucí na akcích vedle pořádání programu také přispívat na ubytování a stravu, takže bychom rádi za ně všechny náklady platili.
A v neposlední řadě nás nyní čekají rozsáhlé opravy prostor, které nám byly pro naši činnost propůjčeny na svatojakubské faře v Jihlavě.
V případě dotazů, se na nás obracejte na našem emailu jihlavska.mladez@gmail.com
nebo se ozvěte kterémukoliv z nás, kteří jsme uvedeni v kontaktech na našich stránkách.

Děkujeme, každý (i sebemenší) dar je pro nás důležitou pomocí v našem díle.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za Jihlavskou mládež!

Ota Pacholik