Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Hospicová a paliativní péče Sociálně znevýhodněné skupiny

Tvoříme s Charitou a pro Charitu

Váš dar pomůže zajistit financování tvůrčích dílen pro širokou veřejnost, včetně dobrovolníků, zaměstnanců Charity či klientů jiných neziskových organizací. Konkrétně potřebujeme prostředky na zaplacení instruktora dílen a na nákup materiálu pro tvorbu. Výrobky budou následně nabízeny v dobročinném obchůdku, pelhřimovských Mini jarmarcích, atd.

vybíráme od 27.3.2023

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar pomůže Charitě tvořit a být. Děkujeme Vám.
11 600 Kč
vybráno 46 % z 25 000 Kč

zbývá

36 dní

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
"Prvním krokem k naplnění záměru bude začátkem června otevření nového prostoru v Pelhřimově, sloužícího neziskovým organizacím. Do té doby oslovíme vytipovaného instruktora a dobrovolníky. Se začátkem léta spustíme tvůrčí dílny, které by se mohly za příznivého počasí konat i pod širým nebem a pomohly by oživit centrum města.

Díky spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi bychom do aktivit mohli zapojit i lidi se zdravotním postižením (které jim neznemožňuje účast). O kapacitě dílen jsme zatím nejednali, ale ideální by byla kolem 15. V létě a na podzim bychom rádi uspořádali cca šest tvůrčích dílen"
napsali o svém projektu Mgr. Jiří Smrčka, ředitel Charity Pelhřimov, a předkladatelka žádosti Bc. Dominika Dufková.

"Jde o novou aktivitu, jejímž prostřednictvím bychom rádi šířili povědomí o činnosti Charity Pelhrřmov i mezi tu část veřejnosti, která dosud nevyužila charitních služeb".

Úspěšná realizace záměru bude mít hned několik pozitivních dopadů:

  •   zviditelnění Charity Pelhřimov pro novou cílovou skupinu, především mládež, která může povědomí šířit dále

  •   nabídka výrobků ke koupi – získání prostředků pro další rozvoj organizace

  •   využití výrobků i k propagaci naší činnosti a jako drobná pozornost partnerům

  •   vyžití pro dobrovolníky, kteří se nám aktivně hlásí a mají zájem být užiteční, umožníme jim podílet se na pomoci potřebným

  •   nová aktivita pro veřejnost, oživení centra města

  •   příležitost ke spolupráci neziskových organizací

Děkujeme za Váš dar.
https://pelhrimov.charita.czPodpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu