Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Hospicová a paliativní péče

Doma a bez bolesti s charitní péčí Iris 2023

Ruku v ruce s rostoucím povědomím o možnostech domácí hospicové péče stoupá i zájem o ni. Boj s covidem-19, který byl nucen svádět zejména personál nemocnic, přidal rodinám důvod, proč nechtějí dopustit, aby jejich blízcí s nevyléčitelnou diagnózou umírali v těchto zařízeních.

vybíráme od 25.3.2023

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar usnadní odcházení z tohoto světa. Děkujeme.
13 600 Kč
vybráno 14 % z 100 000 Kč

zbývá

11 dní

přispělo

7 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Tento projekt pomůže dofinancovat zdravotní služby Domácí hospicové péče Iris tak, aby i nadále mohly být poskytovány všem klientům zdarma a co nejlépe naplňovaly individuální potřeby každého pacienta a jeho rodiny.

Kdo má to štěstí, že si může vybrat, přeje si trávit svoje poslední chvíle se svými milovanými a skonat doma. Ačkoli je péče o umírajícího náročná a vyžaduje od jeho blízkých pevné rozhodnutí a ještě pevnější vůli, rodiny, které si takovou zkouškou projdou, by nevolily jinak. Vědí, že pro milovaného člověka udělaly vše, co mohly, včetně toho nejláskyplnějšího gesta – nenechaly ho na jeho poslední cestě samotného a byly mu nablízku až do konce. Pracovníci Domácí hospicové péče Iris při Charitě Pelhřimov jsou připraveni poskytnout veškerou možnou oporu jak nemocnému, tak pečujícím, aby co nejvíce lidem dopřáli být do poslední chvíle spolu.

Do roku 2019 si naši klienti na péči přispívali, ale poté, co se nám podařilo uzavřít smlouvy sprvními zdravotními pojišťovnami, jsme příspěvek plošně zrušili. Aktuálně mobilní specializovanou paliativní péči o klienty DHP hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP). S ostatními opakovaně jednáme. Všichni naši klienti mají bez ohledu na svou zdravotní pojišťovnu veškerou zdravotní péči zdarma.

Zajistit finance prostřednictvím tohoto projektu je nutné nejen v zájmu dalšího rozvoje služby, ale i pro udržení stávající kvality a rozsahu péče, která mj. zahrnuje veškeré (často velmi nákladné) léky k tlumení bolesti i nepřetržité pohotovosti sester a lékařů, kteří jsou 24 hodin denně 7 dnů v týdnu připraveni ke konzultaci a výjezdu do domácnosti.

"Službu poskytujeme na území celého pelhřimovského okresu s přesahem za jeho hranice. Zároveň intenzivně spolupracujeme s Domovem pro seniory Pelhřimov a Domovem pro seniory Humpolec, neboť také klienti pobytových zařízení si přejí zůstat na sklonku života ve svém přirozeném prostředí, kde se cítí být doma.
I v letošním roce bude pravděpodobně pokračovat
stávající trend – nárůst počtu klientů. Loni jsme v celkovém součtu pečovali o 83 klientů, deset z nich bylo pouze v režimu časné paliativní péče. Ve srovnání s rokem 2021 počet uživatelů služeb DHP narostl o dvanáct" popisuje předkladatelka žádosti za Charitu Dominika Dufková.

Děkujeme za Váš dar.
https://pelhrimov.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece-iris/


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Opět přibližně po roce přispívám "na dobrou věc" v regionu, kde mám část svých kořenů. Doporučuji i ostatním, v Nadační fond pro Pelhřimovsko mám důvěru.

Martin Točík

Děkujeme🖤

Tereza Tomková
2 000 Kč