Arnika - program Toxické látky a odpady


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Abyste byli slyšet!

Komukoliv z nás se může stát, že bude potřebovat, aby byl slyšet. Všichni máme právo spolurozhodovat o tom, co se děje a staví v místě, kde žijeme. A máme právo se legálními a procesně správnými způsoby postavit proti znečišťování životního prostředí, které může ohrožovat naše zdraví a život. V Arnice už téměř od jejího vzniku pomáháme místním lidem a spolkům podobným problémů předcházet a řešit je. Pomozte nám, abychom to mohli dělat i nadále.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V Arnice už téměř od jejího vzniku pomáháme lidem a občanským spolkům ze všech možných koutů Česka chránit životní prostředí v místě, kde žijí.

Místní obyvatelé totiž nejlépe vědí, co se děje v jejich bezprostředním okolí. A mají právo o tom spolurozhodovat. Nejlépe si také všímají jednotlivých případů znečišťování přírody. My jim pomáháme těmto problémům předcházet a řešit je

Lidi a spolky, které se na náš obrátí, podporujeme například odborně – sdílením našich zkušeností, sdílením a tvorbou odborných materiálů a podkladů apod. Pomáháme jim také v zapojování se do posuzovacích a rozhodovacích řízení (proces EIA, IPPC aj.). Veřejná kontrola staveb a úřadů, které o nich rozhodují, je jednou ze základních složek občanské společnosti a s její pomocí lze lépe předcházet nekoncepčním nebo rovnou nezákonným rozhodnutím.
Usilujeme tak o to aby místní lidé a občanské spolky měli potřebné odborné a procesní znalosti a dokázali posoudit, co se s životním prostředí a veřejným prostorem v místě, kde žijí, děje, a jaký to může mít vliv na jejich život, zdraví a životní prostředí. Chceme, aby se napříště i bez nás dokázaly efektivně vyjádřit a legálními a procesně správnými způsoby postavit proti projektům, které jsou nebezpečné nebo nekoncepční, a aby dokázaly navrhovat alternativní nebo nápravná opatření.

 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu