Nadace Veronica


Vzdělávání a výzkum Životní prostředí

Ekopublika – podpořte environmentální publicistiku

Přispějte na pořádání ceny Ekopublika, váš finanční příspěvek poputuje na ocenění pro vítězného novináře nebo novinářský tým. Ekopublika se každoročně uděluje za text o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. Veřejnost nominuje články a o vítězném textu rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů nebo pracovníků v environmentální výchově.

vybíráme od 18.4.2023
780 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cena Ekopublika se uděluje od roku 2016 za text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. 

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.
                       Vítězka hlavní ceny Ekopublika za rok 2020 Eliška Černá (uprostřed)

Nadace Veronica je partnerem předávání ceny Ekopublika. Každoročně autorovi/ům vítězného článku předáváme šek v hodnotě 15 000 Kč, s vaší podporou bude i letos tato částka malou podporou pro novináře, kteří píší o tématech týkající se ochrany životního prostředí. Děkujeme za jakýkoliv finanční příspěvek.
                                        Vítěz hlavní ceny Ekopublika za rok 2021 Jiří Nádoba

Autorem nejlepšího publicistického článku s environmentální tematikou za rok 2021 se stal Jiří Nádoba (na fotografii výše) z týdeníku Respekt. Prvenství mu přinesla reportáž "Dánský let na Měsíc" o návštěvě ostrova, který ještě neexistuje, ale když vše dobře dopadne, bude za pár let zásobovat elektřinou půlku Skandinávie. Za rok 2020 získala hlavní cenu Eliška Černá z Deníku N – Zemědělec vrací do krajiny tůně a remízky, platí to z dotací. V předchozím roce Marek Šálek za článek Vyprahlé Česko má žízeň v Magazínu Reportér.

Cenu za environmentální publicistiku společně pořádají Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání BrnoNadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně

O ocenění rozhoduje dvacetičlenná odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků a akademiček, publicistů a publicistek, pracovníků, pracovnic v environmentální výchově a vítězů předchozích ročníků Ekopubliky.

Mezi porotci jsou například Vilém Jurek (vedoucí úseku ochrany přírody Rezekvítku), Mojmír Vlašín (ochránce přírody, vysokoškolský učitel na FSS MU a držitel Ceny Josefa Vavrouška) , Aleš Máchal (ekopedagog, spoluzakladatel Lipky a Ekopubliky), Eva Hauserová (koordinátorka spolku Permakultura (CS), publicistka, lektorka), Břetislav Rychlík (režisér, dokumentarista, vysokoškolský učitel JAMU) či Tereza Brázdilová (Doktorantka na FSS MU Brno, pracuje v Centru pro mediální etiku a dialog).
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu