Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Děti, mládež, rodina Senioři

Klub seniorů - mezigenerační setkávání

Hlavním cílem je vzbudit přirozený respekt ke stáří a umožnit poznat a zažít setkání, která se v současném konzumním životě vytrácí z našich přirozených rodinných vztahů.

vybíráme od 27.2.2023

Buďte štědří pro dobrou věc.

Děkujeme za Váš dar.
5 600 Kč
vybráno 112 % z 5 000 Kč

přispělo

9 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Cílem projektu je propojování seniorů a mladších generací. Děti z dětského domova a z rodin využívající charitní služby se potkají při různých společných aktivitách. Babičky a dědové z klubu se při minulých společných setkáních velmi hezky pobavili a propojení přineslo mnoho dobrého. Například jedna ze seniorek se před Vánoci rozhodla věnovat své housle chlapci ze sociálně slabé rodiny.
"Finance získané z Vašich darů bychom rádi využili jako jeden ze zdrojů provozu Klubu seniorů. Z naší praxe jasně vidíme, jaký smysl má setkávání, společné tvoření, učení se novému, navazování nových přátelství a zažívání pocitu potřebnosti a sounáležitosti"  vysvětluje paní Jitka Koubová, ředitelka kamenické charity.
"Finance bychom v průběhu roku využili na 2-3 mezigenerační setkání a zajistili tak nákup potřebného materiálu na tvoření a občerstvení, případně na vstupné do kina či sportovního zařízení, které bychom v rámci těchto setkání se seniory a dětmi také rádi uskutečnili."
Přímý dopad: 15-20 osob z řad seniorů, 30-40 dětí z dětského domova a ze sociálně znevýhodněných rodin.
Nepřímý dopad: 100-150 osob (rodiny účastněných, zaměstnanci a veřejnost)  

https://kamenice.charita.cz
Za každý Váš dar velice děkujeme.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu