Rezekvítek, z. s.


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

KONIKLECOVNÉ - Věnujte pozornost koniklecům

Letošní rok byl vyhlášen rokem konikleců s cílem poukázat na jejich výjimečnost a ohrožení. V Brně máme tu čest mít několik území s jejich výskytem a dokonce největší koniklecovou louku na světě. V přírodní rezervaci Kamenný vrch každoročně vykvétá kolem 60 000 konikleců. Udržet takový unikát není jednoduché. Péče vyžaduje velké časové i finanční úsilí! Zapojte se do ochrany konikleců i vy a podpořte ji finančním příspěvkem!

vybíráme od 24.2.2023

Děkujeme, že Vám osud konikleců není lhostejný!

23 230 Kč

přispělo

84 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podobně jako kulturní a historické památky vyžadují údržbu, vyžadují značnou péči i zvláště chráněná území. Možná se vám to při návštěvě území nezdá, ale práce je tu od ledna do prosince opravdu hromada. Mezi činnosti, které na Kamenném vrchu pravidelně a každoročně provádíme, patří:
 • mozaikové sečení všech luk a odklízení sena
 • vyřezávání křovin, aby neubíraly prostor koniklecům a dalším vzácným druhům
 • sbírání a odvoz odpadků, kterými lidé rezervaci zaplavují (ročně s dobrovolníky vysbíráme stovky kilogramů odpadků)
 • usměrňování lidí, aby nešlapali po koniklecích a nerozšiřovali cestičky (budujeme zábrany, instalujeme informační cedule a organizujeme hlídky v době kvetení konikleců)
 • údržba 1,4 km dlouhého plotu (oprava a nátěr proti korozi), který brání louku před nadměrným sešlapem, vjezdem aut a vytvořením skládek
 • řešení následků po vandalech (obnovujeme zničené informační cedule, lavičky a zábrany)
 • informování veřejnosti a budování pozitivního vztahu k přírodě prostřednictvím exkurzí a brigád pro školy i veřejnost
Pro vaši představu - z veřejných rozpočtů máme hrazeno pouze sečení a drobné výřezy. Na ostatní práce již příspěvky nemáme. Proto Vás oslovujeme s prosbou o finanční příspěvek na další činnosti, které nejsem schopni finančně pokrýt.

Pokud vám záleží na osudu konikleců i dalších chráněných druhů, podpořte naši práci. Děkujeme!
Srdce nám krvácí, když vidíme, co jsou i v dnešní době lidé schopni v rezervaci a jejím bezprostředním okolím napáchat. Lidé využívali rezervaci jako skládku ještě do konce 80. let minulého století. Uběhlo třicet let a lidé se nezměnili. Nebýt masivního plotu a neustálého úklidu odpadků, byla by dnešní situace podobná.

Lokality s výskytem konikleců jsou, dalo by se říct, naší specialitou. Kromě přírodní rezervace Kamenný vrch pečujeme o další zvláště chráněná území, kde se koniklece vyskytují:
PP Medlánecké kopce
PP Medlánecká skalka
PP Stepní stráně u Komořan
NPR Hádecká planinka
NPP Stránská skála
PR Velký Hornek
PP Kamenný vrch u Kurdějova
PR Údolí Říčky

Kdo jsme?
Rezekvítek je nezisková organizace z Brna, která se o rezervaci stará přes 30 let. Kromě péče o mnohá chráněná území na Brněnsku se věnujeme i environmentálnímu vzdělávání. Za loňský rok se nám podařilo:
 • pečovat o více jak 40 chráněných území či významných lokalit
 • vysadit 2 740 dřevin
 • posekat, shrabat a sklidit přes 30 ha stepních lokalit (odpovídá 46 fotbalovým hřištím)
 • zachránit skoro 5 000 žab budováním zátarasů kolem silnic v době páření
 • vytrhat 8 ha invazního borytu a zlatobýlu, který utlačuje ostatní druhy rostlin
 • uspořádat 15 akcí pro veřejnost či děti a 16 akcí pro seniory
 • lektorovat 126 výukových programů
 • nadchnout 9 žákovských týmů, které změnily okolí své školy k lepšímu
A na to všechno je nás jen osm zaměstnanců. Je pro nás tedy nesmírně důležitá pomoc dobrovolníků, studentů a  podporovatelů, kteří nám zašlou drobný i větší finanční dar.

Vážíme si každé pomoci i každého daru! 

Jestli vás zajímá více o tom, jak náročné bylo uhájit prostor pro koniklece na Kamenném vrchu, pusťte si tento dokument:

Autoři fotografií: Mirek Mošat, Hanka Michalíková, Jakub Hruška.

Více informací o koniklecové louce naleznete na webových stránkách Rezekvítku.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Važme si takové lokality v blízkosti našich obydlí a lidí, kteří mají nadšení se o ni starat ! Díky.

Hynek Roštínský
1 000 Kč

Ať se Vám ve Vašem snažení daří! A doufám, že příště už s Vámi na Koniklecovou louku zajdu i přiložit ruku k dílu:-)

Tomáš Lukeš

Nenechme koniklece zaniknout. Snad i tato částka pomůže k jejich ochraně pro budoucí generace! Važme si toho, co máme... A trestejme ty, co bezohledně ničí přírodní dary. Snad už letos nepotkáme vášnivé fotografy honící se za další fotkou, na kterou se bude prášit. Snad pejskaři pochopí - že jsou místa, kam jejich mazlíček prostě nepatří. Snad sí dáme pozor na to - kam šlapeme. Krásný rok konikleců všem dobrým lidem...

Tom
1 000 Kč

Dobrý den, děkuji za Vaši práci a posílám alespoň malý příspěvek.

Petra Chromá
200 Kč

Když jsem byla poprvé na Kameňáku, byly tam skládky, nepořádek, spousta akátů. Kolik jsem tam odpracovala hodin? To už nikdy nespočítám. Nyní tam každoročně na jaře zavítám a fotky konikleců i odkvetlých mi dělají pozadí na počítači.

Dana Ježková
1 000 Kč