Arnika – Centrum pro podporu občanů


Protikorupční aktivity Životní prostředí

Vy tu stavíte, my tu žijeme!

Hlavním cílem naší iniciativy je zachování účasti veřejnosti v územních a stavebních řízeních (povolování staveb majících vliv na životní prostředí). Chceme mít možnost chránit přírodu a to právě účastí v řízeních o stavbách, které mají prokazatelný vliv na životní prostředí.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Právě teď vláda chystá novelu stavebního práva, která povede ke změnám v možnostech zapojení veřejnosti. Proč je toto téma důležité? Jak se změna dotkne i vašich práv? Budete se moci vyjadřovat ke stavbám ve svém okolí a ovlivňovat své životní prostředí? 

Hlavním cílem je mít možnost chránit přírodu a to právě účastí v řízeních o stavbách, které mají prokazatelný vliv na životní prostředí.  
Neziskové organizace i občanské spolky měly možnost takové stavby připomínkovat,a tak například zabránit zbytečnému kácení stromů kvůli stavbě, postavení skladové haly, obchodního komplexu, rekreačního areálu nebo parkoviště na nevhodném místě nebo připomínkování staveb v chráněných územích/ochranných pásmech

ZE ZKUŠENOSTI VÍME, ŽE JAKMILE SE ZAČNE REALIZOVAT STAVEBNÍ ZÁMĚR, NEDOJDE K JEHO DEMOLICI. 
Proč je důležité připomínkovat stavby v průběhu řízení?

1.       Právo na příznivé životní prostředí je zaručenou ústavou a podle občanského zákoníku patří k základním osobnostním právům každého člověka 
2.       Neziskové organizace mají často potřebné know-how a nezávislý pohled, který je na straně přírody 
3.       Spolky nejlépe vědí, co se děje v jejich bezprostředním okolí
4.       Veřejná kontrola rozhodování správních úřadů: občané, kteří mají právo se prostřednictvím spolků účastnit povolovacích řízení dotýkajících se kvality životního prostředí v místě jejich domovů, přispívají k včasné nápravě nezákonných rozhodnutí správních úřadů. Vidět má být nejen na smlouvy veřejného sektoru nebo platy politiků, ale také na rozhodování úřadů, pokud se bezprostředně týká občanů v místě jejich domovů.
5.       Veřejnost má na základě evropské legislativy garantováno právo podat proti pravomocnému povolení, jež ovlivňuje životního prostředí, žalobu, ale:
6.       Když už se začne realizovat stavební záměr nedojde k jeho demolici. Ze zkušenosti víme, že ve chvíli, kdy už stavba stojí a prokáže se její negativní vliv, už se nezbourá (obce musí demolici platit ze svých prostředků, a až pak vymáhat peníze od developera).
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu