Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Děti, mládež, rodina

Ubytování dětí z pěstounských rodin na lyžáku v Orlických horách

Aktivita proběhne v termínu od 18. 02. do 25. 02. 2023. Šestnáct dětí, které nevyrůstají u svých biologických rodičů zde rozvine své sportovní dovednosti v kolektivu dětí s podobným životním údělem. Kurz organizuje nestátní neziskový spolek Pěstounské rodiny Kraje Vysočina.

vybíráme od 28.1.2023

Buďte štědří pro dobrou věc.

Děkujeme, celá částka Vašeho daru jde přímo podpořenému projektu.
5 000 Kč
vybráno 100 % z 5 000 Kč

přispělo

5 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Spolek se zaměřuje na náhradní rodinnou péči. Jeho snahou je pomáhat náhradním rodičům při péči o jim svěřené děti, a to několika způsoby. Za prvé je doprovází, což znamená, že rodiny navštěvují každé dva měsíce (dle zákona o SPOD) a společně přemýšlejí a hledají cesty při výchově dětí. Za druhé pořádají skupinová i individuální a online vzdělávání pro náhradní rodiče, které mají ze zákona povinné. Za třetí se věnují oblasti tzv. odlehčení, kdy několikrát do roka organizují pro děti svěřené do pěstounské péče odlehčovací aktivity zaměřené hlavně na sport – v létě s dětmi jezdí dvakrát na týdenní vodu, v zimě na týden na hory.

Personální zajištění tvoří zkušený lyžařský instruktor a instruktor
snowboardingu a lyží a jeden dospělý pomocník na svahu. Všichni dospělí jsou znalí problematiky citové deprivace přijatých dětí a zároveň mají odborné předpoklady zvládnout v kumulovaných funkcích vše potřebné, co souvisí s pobytem dětí na takovéto akci i s výukou tohoto sportu.

https://www.pestvys.cz
Děkujeme za Váš dar.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji krásný pobyt na horách. Hodně sněhu, spoustu radosti a užívejte 😊 Moc vám to přeji ❤️

Iveta Hájková
500 Kč