Tvrziště Vrapice z. s.


Kultura, umění a historie

Ukrytý poklad

Tvrziště Vrapice je historicky nejcennějším místem na Kladně, žel zdevastovaným a neprávem opomíjeným. Ukrytým pokladem není vždy jen zlato, je jím i naše kulturní dědictví. Získáváme prostředky na opravu a údržbu, aby toto místo získalo zpět svou důstojnost a mohlo sloužit nejen místní rozrůstající se komunitě, ale i návštěvníkům.

vybíráme od 25.12.2022

Obnova tvrziště

Chci pomoci s obnovou zapsané nemovité kulturní památky tvrziště ve Vrapicích.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vrapice jsou od roku 1950 součástí města Kladna a nacházejí se v jeho nejvýchodnější části. Tvrziště najdete na ostrohu, na jižní straně Dřetovického potoka, směrem k Buštěhradu.

V současnosti je tato zapsaná nemovitá kulturní památka v dezolátním stavu. Snažíme se na tuto skutečnost upozornit, sháníme peníze od nadací a z grantů. Tyto částky ovšem nepokryjí celé náklady pro opravy. Musíme proto investovat vlastní prostředky a také žádat jednotlivé dárce o podporu.

Za Vaše finanční dary jsme moc vděční a budeme rádi, když nás kontaktujete a nabídnete případně i jinou pomoc, či jakkoliv projevíte zájem a podporu. Moc děkujeme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu