Charita Svitavy


Hospicová a paliativní péče Lidé s postižením

Charita Svitavy - POMÁHÁME SPOLEČNĚ!

Pomáhejte spolu s námi! Už bezmála třicet let poskytujeme účinnou pomoc a podporu těm, kteří to nejvíce potřebují. Jsme Charita Svitavy. Člověk je pro nás na prvním místě. Vyznáváme respekt, laskavost, vysokou kvalitu péče a zodpovědnost. Mezi naše klienty a pacienty patří: lidé s hendikepem, senioři, dlouhodobě nemocní a umírající, sociálně potřební. Abychom mohli účinně pomáhat, hodí se nám každá ruka i každá mince...

Charita Svitavy- Pomáháme společně!

Chci přispět Charitě Svitavy a stát se součástí její účinné pomoci.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Poskytujeme kvalitní registrované sociální a zdravotní služby na Svitavsku: 

Charitní pečovatelskou službu, která má nyní asi 200 klientů jak v domě s pečovatelskou službou, tak v samotných domácnostech klientů ve Svitavách a dalších 17 obcích. 

Centrum denních služeb Světlanka je určeno pro lidi se zdravotním postižením, seniory a lidi s chronickým onemocněním a umožňuje jim kvalitně a bezpečně trávit část dne mimo svou domácnost.   

Domácí zdravotní péče ošetřovatelská a paliativní  je naše nová radost, vznikla v roce 2021, zajišťuje ji 5 kvalifikovaných zdravotních sester a umožňuje pacientům zůstat i v nemoci, či při umírání, doma.

Půjčujeme také kompenzační pomůcky a oxygenátory, pomáháme sociálně potřebným v rámci potravinové banky. 

Našimi službami a kvalitní péčí cheme umožnit všem občanům svitavska, aby i v nemoci, s handicapem či při umírání mohli zůstat důstojně a s potřebnou péčí a podporou ve svém domácím prostředí. 

Člověk je pro nás na prvním místě. Mězi naše základní hodnoty patří respekt a laskavost. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Dar 4000 Kč jako poděkování poctivému nálezci mé peněženky Miloši Krčmářovi, který pro svitavskou charitu příležitostně pracuje. Kéž by bylo takových slušných a šlechetných lidí na světě více!

Vlastimil Čech
4 000 Kč

Dobrý den Vlastimile, mnohokrát děkujeme, Váš dar využijeme na Domácí zdravotní péči ošetřovatelskou a paliativní. Mildu samozřejmě dobře známe, je to náš festivalový kavárník. Poděkuji i jemu. Přeji Vám hezké dny, kdybyste cntěl, přijďte se za námi do Charity. mrknout. S pozdravem Vendula Kouřilová, ředitelka.

Charita Svitavy

.

David Čermák

Fandime vam!

Zdeněk Pešina

Zdenku, děkujeme za podporu a všechno, co děláte. Díky za Váš dar!

Charita Svitavy