Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Darujme vzdělání indickým školákům

I jeden obyčejný člověk může „změnit svět“, ale musí k tomu dostat příležitost. A tou může být kvalitní vzdělání, které pomáhá lidem získat lepší práci a tím dává možnost postarat se o sebe a své blízké. 350 dětí v odlehlé venkovské oblasti v severovýchodní Indii studuje jen díky pomoci mnoha dobrých lidí. Naše organizace SADBA jim každoročně zasílá příspěvek na školné, ale i přes naší snahu se nám letos nepodařilo vybrat potřebnou částku k jejich studiu. Proto se obracíme na vás s prosbou o pomoc. Připojte se k nám a darujte těmto dětem vzdělání a naději na lepší budoucnost.

vybíráme od 20.12.2022

Darujme vzdělání indickým školákům

I jeden obyčejný člověk může „změnit svět“. Organizace SADBA podporuje 350 žáků. Příspěvkem na školné, který činí 550 Kč pomůžete jednomu z nich dále studovat.
2 750 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Organizace SADBA podporuje 350 žáků. Příspěvkem na školné, který činí 550 Kč pomůžete jednomu z nich dále studovat. 


Věděli jste, že český rodák, misionář Jan Med v Indii zakládal ve venkovských oblastech školy, aby se tamní děti, které nikdy do školy nechodily, naučily číst a psát? Mnoha Indy je považován za svatého muže, protože nezištně pomáhal mnoha lidem z různých kmenů, kultur a náboženství a má obrovský podíl na vzniku školského systému v severovýchodní Indii. Jeho snahou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních tradic, kultury a jazyka. Do těchto těžko dostupných oblastí se dostával na svém oblíbeném skútru. Dožil se úctyhodných 94 let, z nichž většinu prožil právě v Indii, jež se stala jeho druhým domovem.

Na jeho odkaz navazuje organizace SADBA ve spolupráci s indickou organizací Bosco Mangaal, která působí přímo v této oblasti, vyhledává rodiny v nouzi a zprostředkovává jim příspěvek na školné. Naší snahou je pomoci dětem, aby mohly chodit do školy a nemusely pracovat v nízkém věku. Hlavním zdrojem obživy mnoha rodin je krom práce na poli také pouliční prodej, který ale nepřináší stabilní výdělky. Mnoho rodin se zvláště teď, v době pandemie, ocitá v tísni. Kvalitní vzdělání jim pomůže vymanit se z chudoby a otevře jim cestu k více pracovním příležitostem.

SADBA dlouhodobě působí v severovýchodní Indii. Dříve do této oblasti vysílala dobrovolníky, kteří učili na školách a věnovali se dětem ve volném čase.
Výše zmíněný projekt na podporu vzdělávání, v rámci kterého přispíváme dětem na školné, vznikl na základě dobré spolupráce s organizací Bosco Mangaal.
Nově se zaměřujeme i na pedagogy, kterým hradíme vzdělávací kurzy, protože bez kvalitních pedagogů získají žáci jen obtížně dobré vzdělání. Jen kvalifikovaný pedagog dokáže děti lépe zaujmout a připravit je tak k dalšímu studiu a pomoci nasměrovat je k životnímu povolání.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za Vaši práci pro děti a mládež všude, kde je to potřeba.

Štěpánka Hubáčková