Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Lidé s postižením

Hiporehabilitace pro děti s autismem a se specifickými potřebami

Nestátní nezisková organizace MEDOU z.s. zajišťuje pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením, zejména pak lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem. Pomáhá také jejich rodinám.

vybíráme od 19.10.2022

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar pomůže lidem, kteří jsou v naší společnosti snadno zranitelní. Děkujeme Vám.
500 Kč
vybráno 10 % z 5 000 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Medou bylo založeno z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce, Pelhřimova a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti.
V oblasti sociálních služeb působí od roku 2015. 
MEDOU poskytuje Centrum denních služeb a službu Sociální rehabilitace, které vedou k rozvoji, samostatnost lidí s hendikepem. Mezi klienty patří lidé s různým druhem zdravotního postižení ve věku 6 - 60 let.
Posláním MEDOU je vytvořit těmto lidem takové prostředí, kde mohou bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Hiporehabilitace, cvičení s koněm a na koni, pomáhá nejrůznějším způsobem. Posiluje sebevědomí, pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnosti spolupracovat. Mezi klienty MEDOU je o ni velký zájem. Zejména ze strany rodičů dětí s autismem nebo dětí se specifickými potřebami. Z důvodu ceny a své finanční situace si ji ale většina z nich nemůže dovolit. V MEDOU jim chtějí tuto rehabilitaci zprostředkovat, v menších skupinách asi jednou za dva týdny.
https://medou-humpolec.cz/


Váš dar pomůže s úhradou nákladů na koníky a jejich cvičitele.
Děkujeme Vám.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu