SANANIM


Zdraví Sociálně znevýhodněné skupiny

Obyčejný život, to je to oč nám běží

Ve všech svých léčebných a sociálních programech usiluje SANANIM o zapojení svých klientů do normálního, obyčejného života, jaký žije většina z nás - v němž je vyváženě zastoupeno vše, co považujeme za zdravý a naplněný život. V SANANIMu víme, že součástí léčby musí být i programy zaměřené na získání schopností a dovedností nezbytných pro budování zdravých vztahů i smysluplné trávení volného času. Na tyto programy si ale musí umět sehnat finanční prostředky. Každou korunu, kterou nám darujete zdvojnásobí náš matching donor!

vybíráme od 22.9.2022

SANANIM potřebuje vaši pomoc

Zkušenosti SANANIMU ukazují, že součástí úzdravy ze závislosti musí být i programy, v nichž klienti získají schopnosti a dovednosti nezbytné pro budování zdravých vztahů i smysluplné trávení volného času. Na tyto programy si SANANIM musí umět sehnat finanční prostředky. Prosíme Vás tedy touto cestou o finanční podporu pro jejich udržitelnost. DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU!
38 114 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
SANANIM, z.ú. je největší, nejstarší a nejúspěšnější organizací v ČR, která se zabývá prevencí, péčí a léčbou drogových a dalších závislostí, s průměrnou úspěšností léčby 50 – 70 % podle typu a délky léčebného programu. 

Ve všech svých léčebných a sociálních programech usilujeme o zapojení svých klientů do normálního, obyčejného života, jaký žije většina z nás. Obyčejný život stojí – stejně jako každá dobrá stabilní židle nebo stůl - na 4 nohách. Čtyři nohy stability obyčejného života jsou: bydlení, práce, vztahy (k sobě, k druhým, ke světu) a volný čas. 

Ze zkušenosti a každodenní praxe již víme, že svoji úzdravu úspěšně zvládají právě klienti, kteří jsou dostatečně motivovaní k nácviku pracovních dovedností a jsou schopni smysluplně a zdravě trávit svůj volný čas. Pracovní rehabilitace i trávení volného času jako součást léčby a terapie jsou programy, na které si SANANIM musí opatřit prostředky z vlastních zdrojů a fundraisingu.


Snažíme se o to i v rámci této sbírky, jejíž výtěžek chceme využít k posílení stability dvou z uvedených pilířů zdravého života – na pracovní rehabilitaci a na trávení volného času. Díky ní může SANANIM získat prostředky, které obratem dokáže investovat do dalšího rozvoje uvedených programů a zajistit tak jejich udržitelnost. Váš příspěvek znamená nesmírnou pomoc, neboť běžné dotace od státu nám takové investice neumožňují.

Všem štědrým dárcům srdečně děkujeme za podporu. 
Každou korunu, kterou nám darujete zdvojnásobí náš matching donor!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držte se, je to těžké ale jde to.

Barbora Kratochvílová
1 000 Kč