Arnika – Centrum pro podporu občanů


Pomoc Ukrajině Životní prostředí

Ukrajino, dýchej! - 100 stanic pro čistší ovzduší

V současné situaci jsou pro Ukrajince informace o stavu ovzduší a případném výskytu nebezpečných látek nebo zvýšené radiaci zásadní. My v Arnice se věnujeme projektům zaměřeným na kvalitu ovzduší v Ukrajině již od roku 2017. Společně s našimi ukrajinskými partnery jsme vytvořili síť monitorovacích stanic provozovaných přímo občany, která má zaplnit informační vakuum o míře znečištění ovzduší. Stanice zapojené v síti dnes varují před nebezpečným znečištěním v případě výbuchů, požárů a průmyslových havárií. Bohužel, z původních téměř tří set stanic je nyní asi třetina poškozená nebo zničená.

Ukrajino, dýchej!

Přispějte libovolnou částkou nebo si symbolicky zakupte celou monitorovací stanici v jedné ze třech variant.
194 410 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
PŘISPĚJTE NA MONITOROVACÍ STANICI, ABY LIDÉ V UKRAJINĚ VĚDĚLI, CO DÝCHAJÍ!

Pro Ukrajince jsou dnes informace o zvýšené radiaci zásadní.  Síť stanic měřících čistotu ovzduší má nyní novou, vysoce důležitou, funkci. Stanice totiž radiaci dokáží zachytit.

Jedním z velkých problémů, který obyvatele Ukrajiny dlouhodobě trápí, je nedostatek informací o úrovni znečištění životního prostředí. Je bezpečné jít na procházku se psem nebo s dětmi do školky, když po otevření okna cítím štiplavý zápach?  Můžu pro svou rodinu bez obav koupit domek poblíž místní továrny? Tyto otázky často zůstávají bez spolehlivé odpovědi.

My v Arnice jsme proto společně s ukrajinskými kolegy z projektu „Čisté ovzduší pro Ukrajinu“ vytvořili rozsáhlou síť monitorovacích stanic provozovaných občany v různých regionech země. Tato síť je často jediným zdrojem informací o znečištění ovzduší pro veřejnost.


Přispějte na nákup stanice a pomozte nám obnovit občanský monitoring ovzduší na Ukrajině!  Můžete přispět libovolnou částkou nebo si symbolicky zakoupit celou monitorovací stanici a navrhnout, jak jí máme pojmenovat. Budeme vás informovat o její instalaci, takže ji v síti snadno identifikujete a budete mít přehled o údajích, které byly díky vašemu daru zaznamenány. 


Můžete zakoupit jednu ze tří variant:
Arnika Basic umí měřit znečištění vzduchu prachovými částicemi, oxidy dusíku a uhlíku a čpavkem.
Arnika Standard dokáže měřit totéž, co Basic a navíc snímá hladinu radiace.
Arnika Max je kromě všeho přechozího navíc vybavená speciálním
chemickým senzorem na další chemikálie podle potřeby v konkrétním místě, např. na těkavé organické látky, chlór nebo ozon. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Putine, udus se!

Dárce

Ať je lze, jak už zpívali v Osvobozeném divadle: Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat..

Coachman22
2 000 Kč