Via Michaelica Kristi o.p.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Fond Markéta - obdarování s 3-násobným účinkem

Jedním příspěvkem podpoříte konkrétní dítě, jeho rodinu i Dvůr Sofie. Fond Markéta finančně podporuje vzdělávání dětí na Dvoře Sofie, vzácném místě u hradu Karlštejn, kde spolu*pracují, žijí a radují se lidé a příroda. Místě, kde se hmotné protkává s duchovním. Kde děti, dospívající a dospělí každý den poznávají sebe a svět a utvářejí jej šťastnějším, živějším a krásnějším. Místě, kde dítě může zůstat dítětem tak dlouho, jak to bude potřebovat. Tato možnost * být co nejdéle dítětem * je tak základem pro jejich dlouhodobé fyzické i duševní zdraví.

vybíráme od 10.11.2022

Fond Markéta Dvora Sofie

Podpora smysluplného vzdělávání dětí.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Fond Markéta je interní fond Via Michaelica Kristi o.p.s. Paní Markéta byla první, která začala pravidelně posílat měsíční částku ve výši 1/2 školného, aby tím umožnila některému z dětí, jehož rodiče by si to jinak nemohli dovolit, navštěvovat Dvůr Sofie. Náklady na tuto formu vzdělávání nehradí stát, ale rodiče a to v plné výši.

Vzdělávání, které na Dvoře Sofie realizujeme, a hledání nových cest je odpovědí na akutní potřebu mnohých dětí současné doby. Těch dětí které se touží rozvinout do své plné krásy, porozumět sobě i světu, rozšiřovat své vědomí, vyvinout nové schopnosti a aktivně sebe i svět proměňovat. 
Pracujeme s nimi jak na objevování a porozumění světu okolo nás, tak především na poznání a uchopení sebe sama – svého těla, svých emocí, svého způsobu myšlení a svých darů. Jako vnitřní kompas je učíme znovu používat jejich vlastní intuici, kterou rozvíjíme různými cvičeními a pak ji ověřujeme v různých oblastech každý den.
K tomu všemu nám pomáhá každodenní smysluplná práce a činnosti spojené s životem na Dvoře Sofie. Ty jsou, vedle příběhů, také důležitým aspektem pro pěstování a rozvoj ctností, které pak mají významný vliv na vnímání a poznávání, ale také  na kvalitu dalšího rozvoje a života člověka. Rozšíření vlastního vědomí, vybudování bohaté citové a morální základny, spolu se schopností aktivně konat, vnímáme jako předpoklad pro zdravého, svobodného, odvážného a moudrého Člověka.

...všechno poznání je marné, není-li spojeno s prací,       
a všechna práce je planá, není-li spojena s láskou...
 (Chálil Džibrán - Prorok)

Více o vzdělávání na Dvoře Sofie najdete zde.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu