Via Michaelica Kristi o.p.s.


Děti, mládež, rodina Životní prostředí

Dvůr Sofie, místo pro život

Vzácné místo u hradu Karlštejn, kde spolu*pracují, žijí a radují se lidé a příroda... místo, kde se hmotné protkává s duchovním. Kde děti, dospívající a dospělí každý den poznávají sebe a svět a utvářejí jej šťastnějším, živějším a krásnějším. Prostor zpívající píseň o Moudrosti, Přátelství, Odvaze, Kráse, Pravdě, Svobodě, Dobru, Víře, Lásce a Naději.

Finanční podpora Dvora Sofie

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
S dětmi i rodiči obnovujeme statek ze 16. století. Části již opravených hospodářských budov v současné době slouží jako dílny a sklady pro zemědělství, částečně je využíváme k bydlení těch, kteří toto místo spoluvytváří, a staly se také zázemím pro naši společnou práci s dětmi. Na obnovených zemědělských plochách jsme již začali hospodařit.

Na Dvoře Sofie pečujeme o krajinu a bytosti v ní, pomáháme rozkvést květům a uzrát plodům, které pak s vděčností uvaříme k obědu.
Na čtyřech hektarech půdy obnovujeme sad starými odrůdami ovocných stromů, necháváme zarůstat les, zkulturňujeme louky a pastviny, pěstujeme zeleninu a pečujeme o včely a ovečky.

Vzdělávání, které na Dvoře Sofie realizujeme, a hledání nových cest je odpovědí na akutní potřebu mnohých dětí současné doby. Těch dětí, které se touží rozvinout do své plné krásy, porozumět sobě i světu, rozšiřovat své vědomí, vyvinout nové schopnosti a aktivně sebe i svět proměňovat. 
Děti od 3 do 16 let zde mají možnost poznat a rozvíjet svou bytost a svět, být radostné a šťastné přímo v reálném životě, bez omezujících institucí, v bezprostředním kontaktu se Zemí, dospělými i vrstevníky.

Naše činnost i další rozvoj jsou financovány především z privátních zdrojů rodičů dětí Dvora Sofie, našich vlastních činností a podporovatelů tohoto místa. Jakákoliv další finanční pomoc má pro nás velký význam. Toto místo je utvářeno a rozvíjeno z osobních iniciativ jednotlivých lidí. Každý čin je cihlou výstavby tohoto místa.
Více o Dvoru Sofie najdete zde.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu