SeniorOn, z.ú.


Vzdělávání a výzkum Senioři

Babi a děda v bezpečí i online

Nezisková organizace SeniorOn, z.ú. se věnuje seniorům v oblasti digitální gramotnosti. Nabízí individuální konzultace, vzdělávací kurzy nebo asistovaný kontakt. V rámci těchto služeb spojuje seniora s jejich blízkými. Učí seniory, jak ovládat technologická zařízení, jak se pohybovat na internetu a hlavně, jak internet bezpečně používat, jakým způsobem si nastavit heslo, jak rozpoznat fake news a v neposlední řadě, jak ovládat internetové bankovnictví.

Podpořte seniory ve vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti

1 500 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
PROČ PRÁVĚ TENTO PROJEKT?

Bezpečnost seniorů
Senioři se stávají na internetu více zranitelnějšími a lehko se mohou stát obětí podvodu. Pojďte společně s námi tomu zabránit!!

Propojení seniorů s rodinou 
Covid situace nám ukázala, že ne vždy je osobní kontakt možný, proto jsme hledali způsob, jak být alespoň na dálku v kontaktu s rodinou a vidět se alespoň skrze obrazovky a společně zvládnout nelehkou situaci.

Zvýšení samostatnosti seniorů
Technologie nám v lecčem mohou ulehčit život, musíme je ale umět ovládat. Bohužel se ukazuje, že ne každý rodinný příslušník má na svého seniora čas a síla i ochota naučit seniora něco o technologiích také není pro každého. Proto v této oblasti chceme seniorovi pomoc a naučit technologie ovládat a být při jejich ovládání samostatnějším.

Zmenšení propasti ve znalosti technologií mezi generacemi
Technologie se neustále vyvíjejí a jdou dopředu a tím se i bohužel zvětšuje propast ve znalosti technologií mezi generacemi. Chceme ukázat, že technologie jsou pro každého, v každém věku.

Stále vzrůstající digitalizace dokumentů
V jednotlivých sférách společnosti stále vzrůstá míra digitalizace jednotlivých dokumentů. Dokumenty se stále méně tisknou a méně posílají a zůstávají pouze v digitální podobě, proto je důležité seniory naučit pracovat s technologiemi, aby vše důležité měli stále při ruce.


V roce 2022 jsme od května uspořádali celkově 36 aktivit pro seniory, které čítají 406 účastí.

Od začátku roku 2023 do konce března jsme uspořádali 19 aktivit, které čítají 311 účastí. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme za to, co děláte!

Romana a Vladimír