NaZemi, z. s.


Osvěta a poskytování informací Regionální a komunitní rozvoj

Odstraňujeme slony z místnosti

Facilitací, tedy prováděním skupinovými procesy, chceme podpořit spolupráci, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin v naplňování či nacházení jejich účelu.

1 100 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Chceme posílit takový způsob fungování organizací, ze kterého může vycházet hluboká společenská proměna. Tuto společenskou proměnu chápeme, tváří v tvář mnohočetné environmentální a společenské krizi, jako nezbytnou. Za kopcem vidíme svět, kde lidé dokážou naslouchat druhým a jít za společnými záměry, kde existují sítě podpory a kde organizační struktury posilují svobodu, rovnost a péči o přírodu i sebe navzájem.

Naše facilitátorská skupina vznikla ve spolupráci s družstvem Tři ocásci a za dva roky své existence se věnovala jak podpoře dovnitř vlastních řad, tak i celé řadě dalších organizací, neformálních iniciativ, pracovních kolektivů, firem či veřejných institucí.
 
Co děláme?
  • Facilitujeme porady, strategická plánování, hledání vizí a cílů.
  • Pomáháme nastavovat sebeřízení v organizacích.
  • Věnujeme se participativním procesům.
  • Realizujeme workshopy facilitace, zpětné vazby či vedení schůzek.


Všechny naše aktivity vyžadují materiální zázemí, ale zejména lidské úsilí. Pokud vás naše práce oslovuje, podpořte naše aktivity pravidelným (nebo jednorázovým) finančním darem. Vaše příspěvky nám umožní věnovat se podpoře kolektivů kontinuálně a v oblasti facilitace a sebeřízení se nadále vzdělávat. Děkujeme za Vaši důvěru.

Chceme, aby spolupráce s námi byla udržitelná pro všechny, proto ji v některých případech realizujeme prostřednictvím ekonomiky daru. Facilitace, podpůrné skupiny, konzultace či workshopy jsou od nás darem a způsobem, jak přispět aktivitám, které všichni společně děláme. Pokud chcete podpořit to, abychom mohli v rámci naší facilitátorské skupiny nabízet takovéto způsoby podpory i nadále bez ohledu na finanční možnosti skupin, budeme vděční za vaši podporu.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky Petě za S-dílny a podporu sebeřízení obecně. Moc si toho vážím.

Anna Černá
200 Kč