Arnika – Centrum pro podporu občanů


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Chci Metropolitní plán pro život

Územní plán Prahy, tzv. Metropolitní plán, který má určit, jak a kde se bude v Praze stavět, bydlet a žít na desetiletí dopředu právě prošel fází veřejného projednání. Vzhledem k tomu, že je to téměř jediná možnost pro veřejnost promluvit do jeho výsledné podoby, měli jsme napilno nejen my, ale také mnoho dalších. Snažili jsme se být si v tomto procesu oporou. Během června proběhlo intenzivní sepisování připomínek a námitek, které podaly jak Arnika, tak mnoho dalších organizací, spolků i jednotlivců. Podáním námitek k Metropolitnímu plánu však naše práce rozhodně nekončí.

Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Během června proběhlo intenzivní sepisování připomínek, které podaly jak Arnika, tak mnoho dalších organizací, spolků i jednotlivců.

My z Arniky jsme uspořádali několikadenní Burzu připomínek před pražským magistrátem, kde mnoho občanů vyjádřilo svým podpisem těmto připomínkám podporu a udělali tak z nich tzv. námitky, s nimiž se budou muset zástupci města transparentně vypořádat.  V případě nutnosti je pak také možné postoupit kauzy soudu.

Naše práce v tomto tedy nekončí. Lze očekávat, že mnohé, nejspíš dokonce většina, námitek narazí na silný odpor. Může se stát, že ze strany autorů Metropolitního plánu i některých zástupců města dojde ke snaze námitky nezohlednit, a to za každou cenu. Přitom mnohé z námitek brání skutečně znepokojivým zásahům do podoby Prahy.   
 
Je to ještě běh na dlouhou trať, ale s Vámi na něj budeme mít sílu.

Nadále vše sledujeme a hlídáme, jak se magistrát s podanými námitkami vypořádá.

Jsme tu proto, abyste věděli, co se děje a abychom podnikli všechny možné kroky k nápravě, pokud to bude třeba. 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu