Rekonstrukce státu, z. s.


Osvěta a poskytování informací Lidská práva

Síť k ochraně demokracie

Nabízíme svobodný prostor pro debatu expertů, podnikatelů, organizací i široké veřejnosti, abychom společně nacházeli co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem fungování demokracie v České republice. Sledujeme politické dění a sdílíme důležité informace i návrhy řešení. Demokracie není samozřejmostí. Staňte se naším dárcem a braňte ji s námi.

Členství v Síti k ochraně demokracie je bezplatné, proto se neobejdeme bez Vaší podpory. Darujte a chraňte tak s námi principy demokratického právního státu v České republice!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jak Síť k ochraně demokracie funguje?

Síť k ochraně demokracie je zde pro všechny, kdo chtějí chránit principy demokratického právního státu. Ve spolupráci s experty sledujeme a vyhodnocujeme dlouhodobé trendy, porušení Ústavy nebo Listiny základních práv a svobod, informujeme o nich členy Sítě, občanskou společnost a média a s jejich pomocí odvracíme akutní hrozby pro demokracii. V Síti propojujeme jednotlivce, firmy, neziskové organizace a neformální skupiny. Vítáme zapojení organizací různého typu, abychom předešli uzavírání do možných profesních, tematických, místních nebo ideových bublin. Podstatný je záměr členů chránit demokratický právní stát. Jak konkrétně se členové zapojí, už je na nich samotných. Členové dostávají podstatné informace a konkrétní nabídky, jak přispět k ochraně demokracie. 

Členství v Síti k ochraně demokracie je bezplatné, proto se neobejdeme bez podpory našich dárců, kteří se tak výrazným způsobem podílejí na ochraně principů demokratického právního státu v České republice. Přispět k efektivnímu odvracení hrozeb pro demokracii můžete i Vy. Staňte se dárcem a členem Sítě! 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu