EUROTOPIA.CZ, o.p.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

Dobrodružné prázdniny s EUROTOPIÍ

Náš projekt „Dobrodružné prázdniny s EUROTOPIÍ“ umožní dětem z pěstounských rodin strávit prázdniny stejně jako děti z běžných rodin. Chceme, aby děti, které nemohou vyrůstat v běžných rodinách, mohly navázat nová přátelství a zařadit se tak mezi své vrstevníky. Na tyto činnosti však státní příspěvek NRP nepřispívá, a mnoho dětí na podobné aktivity nedosáhne. V letních měsících proběhnou dva zážitkové pobyty pro 50 dětí z pěstounských rodin. Děti žijí v regionech Opava, Krnov, Bruntál a Jeseník. Peníze, které se nám podaří vybrat, budou využity na snížení účastnického poplatku pro jednotlivé děti a dále na nákup sportovního vybavení, materiálu na rukodělné činnosti a odměny dětem.

vybíráme od 16.6.2022

Darujte dětem z pěstounských rodin prázdninové zážitky.

Ať mají i děti v náhradní rodinné péči důvod k radosti a úsměvu a letní prázdniny jsou pro ně zdrojem pro další období jejich života.
3 000 Kč

přispěli

4 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
HURÁ PRÁZDNINY!!! 
Dva měsíce volna, kdy se nemusí vstávat do školy, psát domácí úkoly a děti jezdí na dovolené a tábory, naplno si užívají kamarádů a zábavy. Pro většinu dětí obvyklá představa letních prázdnin. 
 
Jak ale vnímají tyto dva měsíce děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, děti, pro které není dovolená nebo tábor z finančních důvodů samozřejmostí, děti, které často prošly náročnou a traumatickou životní zkušeností, kterou by ani dospělý neustál? Jak se těší na prázdniny děti, které ve svém věku řeší problémy, které by měli řešit dospělí, děti, které byly ochuzeny o své bezstarostné dětství?
 
Co třeba dva dospívající bratři Petr a Michal… Chlapci vyrůstali se svou matkou, její závislost na alkoholu a špatné bytové poměry však vedly nejdříve k jejich umístění do dětského domova, posléze si je k sobě vzala jejich starší sestra Klára. Klára pracuje v pekárně, zároveň se bratrům naplno věnuje. Nicméně výchova dvou puberťáků je náročná a zejména se starším Michalem to dost často skřípe.
 
Nebo čtyři bratři Honza, Ondřej, Lukáš a Jakub, kteří dlouhé roky vyrůstali jen s psychicky nemocnou mámou, která nakonec podlehla závislosti na alkoholu a automatech a chlapce si vzala do pěstounské péče jejich teta. 
 
A co Martina, která byla svěřena do pěstounské péče své starší sestře, do té doby ale žila s mámou, která ji zanedbávala, neustále se s ní stěhovala z jedné ubytovny na druhou, až situace dospěla do bodu, kdy dívka selhávala ve škole, neměla žádné kamarády a zdravotní problémy spojené s fatálně zanedbanou zubní péčí…
  
Toto je jen zlomek příběhů dětí umístěných do péče pěstounů, které organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. od roku 2016 doprovází. Doprovázení je komplexní, sociální pracovníci řeší s pěstouny jejich aktuální obtíže, zajišťují jim pravidelné vzdělávání, poskytují jim poradenství, hodnotí průběh náhradní rodinné péče, projevy a potřeby dětí. Organizace nabízí také návazné činnosti jako je doučování dětí nebo volnočasové akce – výlety a pobyty. A právě k podpoře pobytů pro děti jako jsou Petr, Michal, Honza, Ondřej, Lukáš, Jakub nebo Martina směřuje i tento projekt. 
 
V době letních prázdnin s dětmi pojedeme na dva táborové pobyty. 
 
První zážitkový pobyt „Kouzelný les“ je pro děti od 6 do 12 let a proběhne od 24. do 31. 7. 2022 ve Švagrově, druhým pobyt „Válka růží“ pro děti a mládež od 13 do 18 let proběhne ve Vranově od 14. do 24. 8. 2022. 
Kapacita obou pobytů je 50 dětí, aktivity zajišťují zkušené týmy složené z odborníků z oblasti sociální práce, pedagogiky a speciální pedagogiky, ale také terapeuti.
                                                                                                                                                                                                                                          
Peníze, které se nám podaří vybrat od dárců, nám pomohou snížit výši účastnického poplatku pro děti tak, aby byly tábory dostupné dětem z pěstounských rodin. Některé rodiny si nemohou dovolit hradit aktivity ve volném čase, a to z důvodu tíživé situace rodiny, kdy např. prarodiče pečují nejen o dítě v rámci náhradní rodinné péče, ale také o další sourozence. 
 
Díky dárcům se nám daří poskytovat pomoc a podporu více dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu. 
 
 Ať mají i děti v náhradní rodinné péči důvod k radosti a úsměvu a letní prázdniny jsou pro ně zdrojem pro další období jejich života. 

Děkujeme za vaši podporu. 

 P. S.: Děkujeme, že nám pomáháte pečovat o děti v pěstounské péči, které neměly tolik štěstí. Přispět můžete i na náš účet 163 787 899 / 0300 
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu