Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

OSPOD odmítá bez zdůvodnění přístup do spisu vedeném o vašem dítěti. Jako rodič však svá práva neztrácíte.

Liga lidských práv zastupuje strategický případ rodiče, kterému byla správními orgány odmítnuta možnost nahlédnout do spisu jeho dítěte. Pomozte nám hájit práva dětí a rodičů.

vybíráme od 5.4.2023

Pomozte hájit práva rodičů. Podpořte změnu praxe správních orgánů.

OSPOD odmítá bez zdůvodnění přístup do spisu vedeném o vašem dítěti. Jako rodič však svá práva neztrácíte.
4 150 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Práva rodičů a dětí na prvním místě:

Liga lidských práv zastupuje strategický případ rodiče, kterému byla správními orgány odmítnuta možnost nahlédnout do spisu OSPOD týkajícího se jeho dítěte.
 
OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) je zde v pozici soudem ustanoveného opatrovníka dítěte. Podle Ligy lidských práv toto ale nesmí být automaticky důvodem pro odpírání přístupu rodičů do spisu, protože právě přístup rodičů do spisu a kontrola práce OSPOD může být naopak v zájmu dítěte. 

OSPOD mohl dle tehdejšího znění zákona přístup do spisu odmítnout pouze ze závažných důvodů, tedy pokud to je v rozporu se zájmy dítěte. Zde však nahlédnutí do spisu zamítl bez řádného odůvodnění. Tedy pouze s tím, že je v pozici opatrovníka. To ale nemůže být automaticky důvodem, ani nejde o jednotnou praxi všech OSPODů. Podle zákona má OSPOD posuzovat, zda je odepření v zájmu dítěte. Žádné takové důvody nebyly uvedeny. Není tedy zřejmé, jak by nahlédnutí do spisu ohrozilo zájem dítěte. Odepření přístupu do spisu je tak svévolné.    
 
V běžných případech zastupují zájmy nezletilých dětí rodiče jako zákonní zástupci. V situacích, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmu mezi rodiči a dítětem, zastupuje dítě tzv. kolizní opatrovník. Nejčastěji orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). To proto, aby hájil zájmy dítěte. Ale i v takových situacích zůstává rodiči jeho rodičovská odpovědnost, stejně jako právo přístupu do spisu dítěte. Přístup rodiče do spisu dítěte zaručuje například kontrolu kvality zastoupení dítěte. Dítě má právo na efektivní právní zastoupení a pokud opatrovník toto právo porušuje, rodič dítěte na to může upozornit a dát podnět ke změně opatrovníka. V tomto případě je to ztížené, protože rodič nemůže práci opatrovníka kontrolovat.  
 
Hlavním důvodem podání žádosti o nahlédnutí do spisu bylo v tomto případě zjistit obsah zápisu ze setkání pracovnice OSPOD a osobou, kterou zmocnil rodič k jednání. Jednalo se pouze o část spisu. 

Liga lidských práv se proto případu ujala jako systémového problému a pomáhá se rodiči proti odpírání spisu bránit.  
 
Už jsme udělali kus práce - podali jsme odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nahlédnutí do spisu, ale odvolací správní orgán odvolání zamítl. Proti tomu jsme podali správní žalobu, ale Krajský soud v Brně ji odmítl s tím, že OSPOD není při výkonu funkce opatrovníka správním orgánem, proto nelze jeho činnost přezkoumat ve správním soudnictví. Jelikož se s tímto názorem neztotožňujeme, podali jsme proti tomu kasační stížnost. A s tou jsme uspěli. Nejvyšší správní soud věc vrátil krajskému soudu a naznačil, že rodiče mají právo kontrolovat činnost OSPODu. Teď čekáme na nové rozhodnutí krajského soudu.
 
Pomozte nám docílit přístupu rodičů do spisů OSPOD a podpořte tento strategický případ.  
 
Více o tomto případu najdete na našich webových stránkách: https://llp.cz/blog/pristup_rodicu_do_spisu_ospod/
 
 
Podpořte nás pokrytím výdajů spojených s tímto strategickým případem.

Vynaložené náklady na soudní poplatky dosud včetně práce na podání odvolání, správní žaloby, kasační stížnosti či práce našich právníků a právniček již přesáhly 50 000,-. Tomuto případu se dále věnujeme.

Hájíme práva rodičů a dětí!
Pomozte nám, protože nebýt lhostejný*á má smysl 💎
Kontakt: Adéla Holeček, adela.holecek@llp.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu