MedicRise z. s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

MedicRise z. s.

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

vybíráme od 6.4.2022
1 500 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Konference Zdravé zdravotnictví představuje celodenní vzdělávací akci určenou pracovníkům všech zdravotnických profesí (lékařům, zdravotním sestrám, sanitářům, ošetřovatelům, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, nutričním terapeutům etc.). Cílem konference je osvojení si a praktický nácvik komunikačních technik využitelných v každodenní medicínské praxi. 
 
Konference Zdravé zdravotnictví je unikátní svou formou i obsahem. Prostřednictvím interaktivních workshopů si účastníci ihned prakticky vyzkoušejí nově nabyté dovednosti. Díky sdílení zkušeností s ostatními účastníky konference, kritickému zkoumání a prostoru pro otevřenou diskuzi, mají účastníci příležitost adaptovat osvojené komunikační strategie pro vlastní klinickou praxi.
 
Důraz je kladen především na komunikačně náročné situace, kterým v rámci kontaktu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky čelíme (práce s emocemi v kontaktu s pacientem a jeho rodinou, sdělování závažných zpráv, komunikace v urgentních situacích etc.). Tématu komunikace se však věnujeme na mnoha vzájemně provázaných úrovních. Dotýkáme se mezilidské komunikace při spolupráci zdravotnických a multidisciplinárních týmů, komunikace jako prostředku k vytváření a posilování vzájemného vztahu, ale též komunikace se sebou samým v rámci sebepéče a duševní hygieny.
 
Významnou hodnotou konference je rovněž navázání kontaktu s ostatními zdravotníky a odborníky znalými v oblastech zdravotnické komunikace, sdílení dosavadních zkušeností, vzájemná podpora v přenesení nově nabytých dovedností do praxe či získání inspirace pro další růst a návazné vzdělávání.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu