Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čáslav


Děti, mládež, rodina Sport a volný čas

Podpořte čáslavské pionýry

Pionýr v Čáslavi v roce 2019 oslavil 70 let své existence. Za tu dobu našimi oddíly prošlo nespočet kluků a holek a většina z nich na to s láskou vzpomíná. V současné době navštěvuje naše 3 oddíly přes 60 dětí. Naší základnou pro činnost v Čáslavi je bývalý vojenský areál "V Břízkách", kde se konají pravidelné schůzky oddílů a velké akce pro členy, ale i veřejnost. Na tábory jsme od roku 1985 jezdili na tábořiště do Hološin, které jsme ale byli nuceni v roce 2021 opustit a tak v současné době sháníme tábořiště nové.

0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pionýr v Čáslavi v roce 2019 oslavil 70 let své existence. Za tu dobu našimi oddíly prošlo nespočet kluků a holek a většina z nich na to s láskou vzpomíná. V současné době navštěvuje naše 3 oddíly přes 60 dětí. Naší základnou pro činnost v Čáslavi je bývalý vojenský areál "V Břízkách", kde se konají pravidelné schůzky oddílů a velké akce pro členy, ale i veřejnost. Na tábory jsme od roku 1985 jezdili na tábořiště do Hološin, které jsme ale byli nuceni v roce 2021 opustit a tak v současné době sháníme tábořiště nové.

Proč žádáme o podporu?
Našim hlavním cílem je práce s dětmi. Nicméně proto, abychom jej mohli kvalitně naplňovat, potřebujeme dobré zázemí pro vedoucí oddílů a instruktory. A to nejen zázemí a materiál pro schůzky a akce, ale i vybavení na tábor, jejich další vzdělávání a samozřejmě samotná údržba areálu V Břízkách a administrativní činnosti, které souvisí s provozem pionýrské skupiny. Každoročně nás finančně podporuje město Čáslav, přes Pionýr získáváme dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nicméně musíme hledat i další podporovatele, kteří nám poskytnou finanční prostředky na zvalitnění naší práce.

Další informace o naší činnosti zjistíte na našich webových stránkách, facebooku a instagramu.

Děkujeme za podporu!Je možné si dar odečíst z daní?
1) Fyzické osoby
(podle V § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. 

Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Potvrzení o daru Vám bude automaticky odesláno v lednu následujícího roku. Aby tak mohlo být učiněno, je nutno si tuto možnost zvolit v průběhu platby a vyplnit adresu, která se na potvrzení objeví. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu