Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Lidé s postižením

Sociálně terapeutické dílny v Humpolci

Denní centrum Medou Humpolec připravuje svým hendikepovaným klientům všech věkových kategorií 3x týdně po celý rok tvořivé a socializační dílny, celkem 348h/rok. Pomozte centru s náklady na jejich realizaci.

vybíráme od 5.4.2022

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar prospěje lidem s hendikepem 6-60 let. Děkujeme.
3 500 Kč
vybráno 4 % z 78 240 Kč

zbývá

151 dní

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Posláním Medou je vytvářet takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Medou poskytuje sociální službu 30 klientům. Jedná se o osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a mladé lidi s autismem z Humpolce, Pelhřimova a okolních obcí.

Pro naplnění poslání potřebuje centrum zajistit program terapeutických a tvůrčích aktivit. Aktivity vede odborník na danou oblast v počtu 8 hodin týdně a klienti o ně mají velký zájem. Je to např. keramika, malba, kresba i na textil, výroba mýdel, svíček, odlitků, drátkování, koláže aj.

Klienti začínají od jednoduchých věcí a postupně tvoří složitější výrobky. Používají nářadí a jiné pomůcky, které nikdy v životě nepoužívali a báli se je vzít do rukou. Důležité je překonání strachu a obav, že něco nezvládnou a postupné získávání odpovědnosti za svou práci a samostatnost. 

225,-Kč pomůže uspořádat jednu hodinu dílny.
Děkujeme za Váš dar.
https://medou-humpolec.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Fandím vaší záslužné a potřebné pomoci 👏😊

Veronika Jandová
1 000 Kč