Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Lidé s postižením

Dotykový display na pylonech pro klienty Lada Pacov

Pomozte pořídit speciální techniku pro dospělé klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Pomůžete jim držet krok s běžným světem okolo.

vybíráme od 5.4.2022

Buďte štědří pro dobrou věc.

Zde je technika veliký pomocník. Děkujeme za Váš dar.
0 Kč
vybráno 0 % z 58 240 Kč

zbývá

147 dní
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
"Naším cílem je, pořídit dotykový displej na pylonech, aby uživatelé služeb centra přišli do kontaktu se současnými technologiemi a byli tak schopni reagovat na rostoucí nároky společnosti v oblasti této práce s digitálními médii a technologiemi. Například v samoobslužných pokladnách obchodů, na úřadech, při cestování apod.  Záleží nám na tom, aby naši uživatelé nebyli odtrženi od světa, který jde i virtuálním směrem.  Jsou totiž součástí společnosti, která klade jisté požadavky" , říká ředitelka sociálních služeb Lady paní Monika Zemanová.

Váš dar pomůže získat speciální display na pylonech, který umožňuje ovládání lidem na vozíčku rukama i nohama a umožňuje spolupráci více osob najednou.

"Pro uživatele může být velmi důležité zažít, že pomocí dotykové obrazovky, mohou relativně snadno učinit mnoho, zvláště v případě omezených motorických funkcí mnohých z nich. Tento efekt pozitivně ovlivňuje jejich sebevědomí, jednání a vystupování. Určující je, učit se novým věcem, překonávat překážky a obavy, v tomto může jednoduchost ovládání interaktivní tabule velmi pomoci. Rádi bychom tabuli využili pro práci s textem, obrazem, orientaci v čase, prostoru, pro pochopení schémat až schopnost vyplnění formulářů atd. ".
"V našem centru máme uživatele s mentálním i kombinovaným postižením. Pro ně jsou nové digitální technologie mnohdy nedostupné. Tréninkem se zlepší kontakt ve společnosti i nový pohled na digitální svět. Například v našem městě jsou v obchodě samoobslužné pokladny, rádi bychom, aby naši uživatelé byli připraveni reagovat v budoucnu na nárůst podobných služeb.
Z projektu bude mít užitek 19 našich uživatelů, 13 pracovníků a nepřímo i jejich rodiny, které se mohou o možnostech poučit".
Děkujeme za Váš dar.

https://www.centrumlada.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu