Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Senioři

Co nejdéle doma s Charitou Kamenice nad Lipou

Na území kraje Vysočina ve vzdálenosti 20 km od Kamenice nad Lipou poskytuje Charita z Kamenice pečovatelskou službu. Umožňuje starším občanům co nejdéle setrvat ve známém prostředí, udržovat rodinné a sousedské vztahy.

vybíráme od 5.4.2022

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar prospěje seniorům na Kamenicku. Za tým pečovatelek Vám od srdce děkujeme.
26 800 Kč
vybráno 38 % z 70 000 Kč

přispělo

8 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Pomozte s dofinancováním mzdových nákladů sedmi pečovatelek. I v náročné době vyhlášených nouzových stavů a jiných opatření se Charitě daří udržet stálý kvalifikovaný personál. Pro udržení kvalitních pracovníků a bližších pracovních vztahů napomáhá rodinné prostředí. Pro zajištění stálosti zaměstnanců by chtěli finančně ocenit jejich mnohdy fyzicky i psychicky náročnou práci.
Pomoc je poskytována v pracovních dnech od 7 do 17 hodin s možností vzájemné domluvy i ve večerních hodinách. O víkendu a státních svátcích je provozní doba registrována od 7 do 12 hod., přičemž i zde možnost domluvy využití služby v odpoledních či večerních hodinách. Pracovnice se k poskytnutí pomoci i po provozní době staví ochotně. Mnohdy tak i ve volném čase pomáhají či řeší neodkladné záležitosti.
"Ke kladnému hodnocení služby napomáhá stálý pracovní kolektiv a rodinné zázemí menší organizace. I nadále bychom mzdu personálu chtěli udržet tak, aby neodcházel kvalifikovaný personál do jiných služeb či jiných firem. Bohužel ohodnocení pracovníků není na tak vysoké úrovni jako v jiných organizacích poskytujících sociální služby, kde jsou více finančně podpořeny od států či zřizovatelů, jako jsou např. kraje. Každým rokem je snahou získat finanční podporu na mzdy pracovníků i prostřednictvím nadačních fondů či právnických osob. Stabilní pracovní kolektiv se nám daří udržovat i během náročných let, jenž lze označit jako „covidové“. V proběhlých i stále probíhajícím období je poskytování služby náročnější. Jedná se např. o poskytování služby s užíváním ochranných pomůcek, častější úmrtí uživatelů, tedy psychická zátěž pracovníků, nemocnost a karantény zaměstnanců, komplikující koordinaci služby a stálé zajištění péče. Naši uživatelé jsou více ohroženi izolací a mnohdy se zhoršuje i jejich psychická zátěž z nebezpečí strachu nákazy. Zmíněné období je tedy pro všechny skupiny náročné, proto je i snahou finanční kompenzace personálu tohoto období."


Děkujeme za Váš dar.
https://kamenice.charita.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za Vaši práci, máte můj veliký obdiv. Přeji Vám mnoho spokojených klientů.

AV
500 Kč

Velké díky a obdiv za vaši práci.

Dárce
1 000 Kč