Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Senioři

Terénní péče Včelky v menších obcích na Pelhřimovsku

VČELKA sociální služby o.p.s. prostřednictvím pečovatelské služby poskytuje pomoc, podporu a péči lidem v tíživé sociální situaci. Usiluje o to, aby klienti se sníženou soběstačností měli možnost setrvat ve svém důvěrně známém domácím prostředí.

vybíráme od 4.4.2022

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar zajistí péči o seniory a potřebné. Děkujeme.
7 700 Kč
vybráno 8 % z 100 000 Kč

přispělo

7 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Pomozte zajistit terénní pečovatelskou službu Včelky v menších obcích na Pelhřimovsku. Váš dar bude použit na provoz dvou automobilů, se kterými se 365 dnů v roce jezdí za seniory a potřebnými k nim domů.

Klienti služeb si poskytnuté služby hradí z vlastních zdrojů, především z příspěvku na péči. Úhrada od klientů za poskytované služby však nepokrývá reálný náklad spojený s poskytováním služeb. Včelka pracuje na základě Pověření MPSV, které jí ukládá povinnost vícezdrojového financování.

PŘÍBĚH PRVNÍ


PŘÍBĚH DRUHÝ

Jednou z našich klientek je i paní Marie (82 let), která žije celý svůj život v rodinném domě v malé obci. Z důvodu vysokého věku je pro ni stále obtížnější žít samostatně v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby. Naši pracovníci jí pravidelně pomáhají zejména při osobní hygieně, při zajištění drobného nákupu a při zajištění chodu domácnosti.

Celý život žije na vesnici, kde se stará o svého pejska a dvě kočky. Má dobré vztahy se sousedy, se kterými si ráda popovídá. O víkendech jí jezdí navštěvovat rodina s vnoučaty. Paní Marie si přeje zůstat doma, po boku svých blízkých a v prostředí, na které je celý život zvyklá. Díky terénním sociálním službám se přání paní Marie plní. 

K paní Marii jezdíme několikrát týdně a pomáháme ji s činnostmi, na které již sama nestačí.

Paní Marie může tak i nadále žít doma, se svými zvířecími společníky, sdílet zážitky se sousedy, těšit se na víkendové návštěvy rodiny a v neposlední řadě i na pravidelné návštěvy našich pracovníků.

PŘÍBĚH TŘETÍ
Pracovnice Včelky pravidelně navštěvují např. i 30-tiletého klienta, který je od svých 25 let v důsledku nehody imobilní. Po dlouhé rehabilitaci již dokáže zvednout ruce a posadit se. Každým dnem se snaží být více soběstačný.
Bohužel jsou situace, které sám nezvládne a kvůli kterým je pro něj obtížné žít samostatně v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby. Včelka pomáhá zejména se zajištěním osobní hygieny, zajištěním stravy a s přesuny (z lůžka na vozík a obráceně). Díky pomoci našeho týmu se klient nemusí stěhovat do pobytového zařízení a může žít ve svém domácím prostředí, v místě, kde vyrůstal. Právě pobyt doma mu pomáhá. Je plný optimismu a svou budoucnost vidí dobře, i když je jeho zdravotní stav v tak mladém věku závažný.

Pracovníkům Včelky děkujeme za jejich práci a Vám za Váš dar.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Aspoň symbolický příspěvek pro doplnění financí na prospěšnou činnost, snad takových příspěvků postupně bude více a více.

Martin Točík